Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Varetage og gennemføre udviklingsprocesser med henblik på indførelse af velfærdsteknologi inden for social- og sundhedsfaglige felt.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier og modeller med særlig relevans for udviklings- og forandringsprocesser i forbindelse med velfærdsteknologi samt kunne reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Vurdere modeller om velfærdsteknologi og forandringsprocesser i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel.
  • Formidle den velfærdsteknologiske og forandringsmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter, herunder borgere og brugere.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Indgå i det faglige og tværfaglige samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi i egen organisation.
  • Inddrage sammenhæng mellem organisatoriske udviklingsstrategier, strategier for kompetenceudvikling og strategier for velfærdsteknologiske løsninger.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.