Ledelse i frivillige organisationer

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Forstå de frivillige organisationers særkender og kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse i frivillige organisationer.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder i forhold til ledelse af frivillige og lønnede i frivillige organisationer og den tredje sektor.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

  • Kunne vurdere og formidle betydningen af teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse i frivillige organisationer i forhold til egen ledelsesmæssige kontekst og praksis.
  • Kunne vurdere betydningen af etik og værdier i frivillige organisationer og vælge relevante ledelsestilgange.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede frivillige medarbejdere på en reflekterende måde.
  • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.