Ledelse i relationel kompleksitet

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Udvikle selv- og medledelseskompetencer til at begå sig i komplekse relationer til medarbejdere, kollegaer, ledere, netværks-relationer, kunder, brugere og samarbejdspartnere.  

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af: 

  • Teorier og metoder til forståelse af personlighedsudvikling, identitetsskabelse og relationelle kompetencer samt ledelse i hyperkomplekse organisationer.
  • Systemisk og kommunikativ ledelse samt mentaliseringsbaseret ledelse og mindfulness.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

  • Udvikle egne handleplaner med anvendelse af teorier, begreber og metoder om ledelse i relationel kompleksitet.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan: 

  • Bedrive bevidst, reflekteret og hensigtsmæssig selvledelse og medledelse i en professionel relationel kompleksitet.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.