Ledelse og coaching

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Udvikle og implementere coachingprocessen i lederskabet samt lede og gennemføre coachingsamtale på individ- og teamniveau inden for de organisatoriske rammer og kontekst.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og metoder inden for ledelsesmæssig coaching og kan reflektere over anvendt praksis hermed.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

  • Kunne coache i egen ledelsespraksis samt initiere coachende processer i egen organisation.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Inden for eget ledelsesmæssigt rum og kontekst lede og gennemføre coachingsamtaler og processer.
  • Lede/ udvikle og implementere coachingprocesser inden for det organisatoriske område.

 

Varighed: 28 lektioner

Valgfaget afsluttes med mundtlig prøve

Primær intern censur

Valgfagsmodulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.