Ledelse og de retslige rammer

Formål
Det er formålet at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Agere i sin ledelsespraksis på baggrund af de retslige rammer, der opsættes af det omkring liggende samfund. 

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af: 

  • Lovgivningens betydning for ledelsesopgaven, herunder forskellige teorier, begreber og metoder om de retslige rammers betydning for ledelsespraksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Kunne iagttage og indsamle empiri om relevante regler og relatere denne til egen ledelsesmæssige kontekst og praksis på en relevant måde.
  • Kunne vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder vedrørende de retslige rammer for ledelses forhold til empirien og egen ledelsesmæssig praksis.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Relatere egen ledelsesmæssig praksis og kontekst til de centrale teorier, begreber og metoder der knytter sig til de retslige rammer for ledelse.
  • Omsætte relevante regler til handlinger i den ledelsesmæssige praksis.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.