Ledelse og filosofi

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Forholde sig til ledelsesmæssige problemstillinger ved at inddrage centrale filosofiske begreber og teorier.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Udvalgte teorier og begreber fra den praktiske filosofi med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum.
  • Udvalgte teorier og begreber fra den teoretiske filosofi med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Inddrage relevant filosofisk teori i arbejdet med ledelsesmæssige udfordringer.
  • Kunne arbejde med forskellige filosofiske perspektiver på viden og værdi i en ledelsesmæssig kontekst.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Forholde sig til egen ledelsesmæssige mulighed for inddragelse af filosofiske perspektiver i en organisatorisk kontekst.

 

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.