Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Varetage ledelse af og gennemføre forhandlingsforløb i egen politisk styrede organisation.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder om offentlig ledelse af forhandling i en politisk styret kontekst samt deres betydning og fremtrædelse på såvel samfundsmæssigt som organisatorisk niveau.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til:

  • På baggrund af iagttagelser af og indsamlet empiri om samt analyse og refleksion af ledelse af og i forhandlingsprocesser at kunne udarbejde en plan eller strategi for en større organisatorisk forhandlingsproces.
  • At kunne bruge forhandling og konflikter som innovativ

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

  • Kunne relatere iagttagelser og indsamlet empiri, der knytter sig til forhandlingsprocesser til egen ledelsesmæssig praksis og
  • Kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til forhandling i lederskabs- og forhandlingsrummet.

 

Varighed: 28 lektioner

Valgfaget afsluttes med mundtlig prøve

Primær intern censur

Valgfagsmodulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.