Ledelse og globalisering

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne agere interkulturelt kompetent i forhold til forskellige omgivelser, situationer, opgaver og relationer. 

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier og metoder, der anvendes på det globale plan inden for det ledelsesmæssige rum, og kan reflektere over egne antagelser og deres betydning for kommunikation, samarbejde og opgaveløsning i et tværkulturelt felt.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

  • Sætte sig ind i forskellige opfattelser og forståelser i og af forskellige kulturer, udvikle og gennemføre interkulturelle analyser og relatere disse til eget ledelsesmæssige felt.
  • Skabe løsninger og kommunikere på tværs af kulturelle forskelle.

Kompetencer
Det er målet at den studerende kan:

  • Agere hensigtsmæssigt og refleksivt i et tværkulturelt felt.
  • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.