Ledelse og jura

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne forstå og inddrage de juridiske rammers betydning for ledelse.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Juridisk teori, metode og praksis herunder forvaltningsloven og aftalesystemet, funktionærret, aftaleret, udbudsret, konkurrenceret og markedsføringslov.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

  • Identificere, analysere og reflektere over praktiske ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger ud fra et juridisk perspektiv.
  • Vælge relevante løsninger og begrunde valget heraf samt formidle dette til andre.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Inddrage juridiske tænkning i løsning af praktiske ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger med henblik på at forebygge konflikter af juridisk karakter.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.