Ledelse og kompetenceudvikling

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Agere proaktivt i forhold til organisationens strategiske kompetenceudvikling, og kunne tilrettelægge og facilitere kompetenceudvikling på individ- og gruppeniveau.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier om og betydninger af kompetenceudvikling i forskellige ledelsesmæssige kontekster og perspektiver samt kunne reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

  • Iagttage, indsamle empiri om og analysere kompetenceudvikling på forskellige niveauer og kontekster, herunder udfordringer og hindringer for kompetenceudvikling.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • På baggrund af undersøgelser, analyser og refleksioner identificere behov for kompetenceudvikling på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau i forhold til organisationens mission, vision, mål og værdier.
  • Tilrettelægge, håndtere og facilitere kompetenceudvikling på flere niveauer og kontekster.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.