Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Lede og styre på en begrundet og reflekteret måde i et helhedsorienteret perspektiv med afsæt i politikker, strategi, drift og borger.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder om ledelse og styring i politisk styrede organisationer og kan reflektere over deres betydning såvel organisatorisk som samfundsmæssigt.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Indsamle og analysere empiri om politisk ledelse og styring samt relatere denne til egen ledelsesmæssig praksis.
  • Udforme og gennemføre handleplaner på en begrundet måde i feltet mellem politik, strategi, drift og borger.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede og styre på en reflekteret måde i en politisk styret organisation mellem politik, strategi, drift og borger.

 

 

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.