Netværksledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Varetage ansvaret for ledelse og udvikling af netværk og herunder at kunne analysere, hvorledes netværk kan tilføre nye muligheder i forhold til organisationens opgaver og organisationsformer som f.eks. teams og projekter.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og modeller om netværksledelse og netværksstyring.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Iagttage og indsamle empiri om ledelse af netværk og netværksstyring og relatere denne til løsningen af organisationens opgaver samt egen ledelsesmæssige kontekst og praksis på en relevant og reflekteret måde.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Planlægge og udmønte netværksledelse og -organisering i egen kontekst.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.