Oplevelsesledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Udvikle og lede oplevelsesbaserede udviklingsinitiativer i oplevelseserhverv inden for kultur og fritid samt i kreative funktioner.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Ledelse i oplevelsesteoretisk og oplevelsesøkonomisk perspektiv.
  • Ledelse af oplevelsesdesign som udviklingsproces og oplevelsesproduktion.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Analysere og vurdere oplevelsesproducerende praksis.
  • Anvende oplevelsesdesignteoretiske forståelser og udviklingsmetoder i praksis og formidle disse til interessenter.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Igangsætte og lede oplevelsesorienterede udviklingsindsatser på et teoretisk og analytisk reflekteret grundlag.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.