Pædagogisk ledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Initiere og lede læreprocesser med henblik på udvikling og fornyelse af læringsmiljø og pædagogisk praksis.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og metoder om uddannelse i et foranderligt samfund, ledelse af pædagogisk praksis og styring af læreprocesser.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Analysere, vurdere og reflektere over situationer og forhold, der vedrører skabelse af pædagogisk ledelse, fornyelse af læringsmiljø samt iværksætte handlingstiltag.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Håndtere faglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke en læringscentreret kultur og den pædagogiske praksis.
  • Identificere behov for organisationens kompetenceudvikling og formidle begrundede handlingstiltag.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.