Projektledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

Varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder om projektledelse og kunne reflektere over anvendt praksis hermed.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Anvende metoder og redskaber vedrørende projektledelse med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår.
  • Formidle og vurdere konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skabe fremdrift i egne projekter.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Varetage ledelse af projekter i forhold til virksomhedens og organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier m.v.
  • Udvikle egen praksis i forbindelse med projektledelse.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.