Strategisk ledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Udvikle sin ledelsesopgave strategisk og begrunde strategiske handlemuligheder i ledelsespraksis.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og modeller om strategisk ledelse ud fra organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne begrunde og udvælge teorier og modeller om strategisk ledelse med henblik på analyse af organisatorisk kapabilitet.
  • Kunne indsamle, analysere empiri om og vurdere ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Omsætte viden og færdigheder til strategisk ledelse og handling i praksis.
  • Identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk forandring og udvikling.

 

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.