Viden- og innovationsledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne genkende, fremkalde og støtte innovation og vidensdannende processer i egen organisation med ledelse, der balancerer styring, systematik, relationer og kreativitet.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder om viden, vidensdannelse, innovation og innovative processer i et le­delses­mæssigt perspektiv.
  • Videns- og innovationsbegrebers kompleksitet, herunder kunne reflektere over kategorier, barrierer og drivkræfter.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne analysere, vurdere og perspektivere vidensdannelse og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede konkrete vidensskabende og/eller innovative processer i en organisatorisk kontekst.
  • Identificere egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold aktivering af innovative ressourcer og viden i organisationen.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.