Merit

Der kan opnås merit for gennemførte moduler fra Diplomuddannelsen i ledelse i henhold til BEK nr. 1950 af 10.12. 2020 (DOL bekendtgørelsen)