Valgmodul

3 valgmoduler i én

Coaching, facilitering af møder og forandringsledelse

Vi udbyder 3 valgmoduler i én pakke eller hver for sig.
I én pakke er der teoretisk slægtskab, som betyder, at vi får mere tid til fordybelse og træning omkring deltagernes egne cases “derhjemme“.
Kombineret med synergi og en ekstra workshopdag – udarbejder vi de skriftlige oplæg til den mundtlige eksamen i undervisningstiden – så ingen skriftlighed hjemme i forbindelse med kursus og eksamen.
De 3 valgmoduler giver tilsammen 15 ECTS point.
Coaching

Generelt arbejdes på modulet med midler som refleksion, dialogisk samtale, værdiorientering, positionering og handlingskraft og hvor den offentlige leder har en central position i at iscenesætte.

Ledelse og facilitering

Det centrale begreb vil være ’mødet’ mellem mennesker i bred forstand og de processer, der knytter sig hertil. Modulet vil have fokus på møder, processer og projektforløb og de tilknyttede dynamikker, men også sammenhængen til organisationens strategiske/taktiske målopfyldelse, effektivitet, kvalitet, læring og trivsel.

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Ud fra forskellige paradigmer og videnskabsteoretiske positioner arbejdes med sondringen mellem episodiske kontra kontinuerte forandringer i offentlig kontekst:Forandrings- og moderniseringsstrategier (teknisk rationelt, humanistisk, politisk, eksplorativt, økonomisk eller organisatorisk (E og O) med narrativ tilbygning. Endvidere nyere tænkninger (Fair proces samt neo-funktionalisme).

Perspektiver og teorier om forandring og modernisering analyseres op mod den offentlige leders egen position i såvel det store som det lille fællesskab med konsekvenser i form af krydspres/konsekvenser af modstilling og paradokser.

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulerne er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Prøve

Prøve i modulerne tilrettelægges i overensstemmelse med mulighederne i prøveallonge til studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse, version 01.01. 2021:

Coaching
Der anvendes en mundtlig prøveform, som giver deltageren mulighed for at demonstrere færdigheder i brug af coaching som ressource for ledelse af medarbejdere (individ eller gruppe).
Bedømmelsen bliver således:
Mundtlig prøve (30 minutter) med afsæt i synopsis (1-2 A4-sider).
Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.

Ledelse og facilitering
Skriftligt produkt: synopsis, max 4-5 sider, efterfulgt af mundtlig prøve. Synopsis omfatter opgaveløsers udkast til drejebog for et møde i bred forstand og beskriver i øvrigt kort opgaveløsers position og organisatoriske kontekst.
Kombinationsprøve: skriftligt produkt (synopsis) og mundtlig prøve (30 minutter).
Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.
Bedømmelse i henhold til 7-trinsskalaen.

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
Der udarbejdes et miniprojekt med et omfang, svarende til 5-8/10-16 A4- side ved gruppefremstillet produkt inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at dataindsamling indgår i miniprojektet.
Kombinationsprøve: skriftligt produkt (miniprojekt) og mundtlig prøve (30 minutter).
Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.

Pris

Samlet pris for alle 3 valgmoduler
Kr. 24.000

Tilmeld dig her
 • 3 valgmoduler i én
 • 5 ECTS point pr. modul
 • Økonomisk tilskud: Mulighed for at søge kompetencefonde
 • Kan tages som selvstændige moduler, men det anbefales at tage alle 3 moduler i forløbet for at få den bedste udnyttelse af den fælles litteratur
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Inklusiv let forplejning
 • Fysisk fremmøde
 • Undervisning alle dage fra kl. 9.00-16.00
 • Undervisningsdatoer 2024

  Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

  8. januar 2024
  15. januar
  22. januar
  29. januar
  5. februar
  Aflevering af opgave – 19. februar
  Mundtlig prøve – 26. februar og/eller 28. februar 2024 (afhænger af deltagerantal)

  Ledelse og facilitering

  8. marts 2024
  15. marts
  22. marts
  5. april
  12. april (workshop)
  Undervisning fra kl. 9.00-16.00

  Aflevering – 26. april
  Mundtlig prøve – 3. maj 2024

  Coaching

  13. maj 2024
  22. maj
  29. maj
  3. juni
  10. juni

  Aflevering – 17. juni
  Mundtlig prøve 24. juni 2024

 • Ved spørgsmål kan du kontakte studiesekretær Mette Grasberger på
  info@centerfordiplomledelse.dk
  91346652

Vil du tale med en vejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…