VALGFRIT MODUL - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Projektledelse

Undersøgelser viser, at 70 % af alle forandringstiltag mislykkes helt eller delvist. Det sker, fordi der ikke er tydelighed om deres formål, deres leverancer, deres planlægning, deres organisering og der er uklare strategier for at imødegå de stadig større risici de mødes af.

Forandringsledelse kræver derfor praktisk talt altid en systematisering af de omstillinger, mennesker mødes af i nye sammenhænge, de skal kunne håndtere.

Projektledelse kan give dig denne systematik, så dine forandringsprojekter forankres langt bedre i gennemarbejde planer for det, du ønsker at opnå.

Det er i dette fag, du møder værktøjerne for opstilling af formål og mål i et målhierarki, hvor det står tydeligt, hvad dit forandringsprojekt skal levere på kort sigt og hvilken succes, der skal opnås med det på længere sigt i forhold til kunder og brugere.

Det er ligeledes i dette fag vi henter arbejdet med den helt centrale milepælsplan og estimering af ressourceforbrug. Det er de grundlæggende styringsredskaber, der skal hjælpe dig gennem en gnidningsfri implementering af forandringen, så der tages højde for det uforudsete og fordyrelser undervejs.

Endelig sikrer faget indsigt i etablering af en projektorganisation, der skal hjælpe dig med at styrke kommunikationen om dit forandringsprojekt – også når der er konflikter mellem interessenterne, og der opstår nye risici undervejs, som du skal forholde dig til.

Som projektleder lærer du derfor at sætte dine forandringstiltag i system i nogle velkendte og gennemarbejdede modeller. Disse tager afsæt i en anerkendt tilgang til at implementere forandringer, du kan tage med dig i alle organisatoriske sammenhænge du møder, hvor noget skal forandres.

Professionelle projektledere har via anerkendte modeller med andre ord en fælles ramme for kommunikation om forandringer på tværs af organisationer og niveauer.

Tilrettelæggelse

Modulet tilrettelægges over en didaktik, der følger den fag-faglige didaktik, der kendetegner projektledelse og/-organisering:

 • Begrebsafklaring og begrundelse for projektledelse i den offentlige organisation
 • Projektplanlægning under sikre henholdsvis usikre vilkår og ledelsesmæssige tiltag i forhold hertil
 • Projektledelse med henblik på projektgennemførelse og projektaflevering
 • Projekteffekt og projektevaluering samt grundpræmisser for offentlige organisationer om forandring – og konsekvenser for den offentlige leders praksis

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner (4 undervisningsdage) samt 4 timers vejledning.

Forud for modulstart indsender deltageren et skriv om egne og gerne egen organisations erfaringer og praksis i relation projektledelse/projektorganisering samt refleksioner herover med henblik på læringsbehov.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Prøve

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Tilmeld dig!
Undervisningsdatoer

Datoer for efteråret 2024 er på vej

 • Datoer for efteråret 2024 er på vej
 • 5 ECTS point
 • Pris: kr. 8000
 • Kan tages som et selvstændigt modul
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Forplejning inkl.
 • Fysisk fremmøde

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer