VALGFRIT MODUL - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Coaching- og kommunikationsuddannelse med fokus på velfærdsområdet

Valgmodul Coaching

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 5 ECTS, der består af valgmodulet Coaching på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse

Praktiske værktøjer til din dagligdag

Coaching og kommunikation er praktiske værktøjer til din dagligdag. Dette valgfag har derfor som mål både at give dig den allernyeste teori og faglige viden samt hands-on på, hvordan du bedst bruger redskaberne netop nu der, hvor du står i dine udfordringer og dine muligheder. I modulet kommer du derfor også til at udarbejde din personlige handlingsplan.

Ledere er i dag mere end nogensinde udfordret af foranderlige vilkår, kompleksitet og digitalisering af vores samfund. Nogle steder er der vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere, andre steder udfordrer sygefravær, samarbejde og medarbejdertrivsel.

Internationale studier peger på, at netop coaching og kommunikation er dine to formentlig vigtigste værktøjer i dagligdagen. Det er værktøjer som du kan anvende til at øge engagement blandt dine medarbejdere og til at øge trivslen på arbejdspladsen. Modulet bliver tilrettelagt, så der hele tiden er fokus på din situation med afsæt i konkrete øvelser.

Samspillet mellem din coaching og din kommunikation

Basis er, at du får faglig og praktisk indsigt i, hvad det betyder at arbejde med ledelsesbaseret coaching, og hvordan førende forskning i dag taler om 3. generations coaching med fokus på ”narrativ-samskabende teori og praksis”.
Kommunikation er et felt under hastig og grundlæggende forandring i disse år som følge af digitalisering og globalisering, og dette påvirker alle måder, vi kommunikerer, taler, skriver og agerer med hinanden på i vores arbejdsliv og på vores arbejdspladser. Det taler vi alt for lidt om, for det har stor betydning for dit personlige lederskab.
Undersøgelser viser ifølge bogen ”Ledelseskommunikation”, at ledere ofte ikke betragter kommunikation som vigtigt nok til at blive prioriteret over andre opgaver, og at dette er en uheldig tendens, da kommunikation er nøglen til handling og eksekvering – som jo netop også er målet for anvendelse af coaching i praksis.
Kommunikation er med andre ord et vitalt ledelsesværktøj, hvor du som leder skal sikre dig at være bevidst om dine kompetencer, styrker og svagheder, og på hvordan vores hjerne og psykologi fungerer i forhold til nye kommunikationsformer.  Du får værktøjer til at kigge 360 grader rundt om dit virke og til at afdække, hvor du har brug for indsatser, hvor du kan selv, og hvor du har brug for støtte.

Uddannelsen udbydes af Center for Diplomledelse og markedsføres i samarbejde med Lederkommunikation.nu

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner samt 2 timers vejledning.

Generelt arbejdes på modulet med midler som refleksion, dialogisk samtale, værdiorientering, positionering og handlingskraft og hvor den offentlige leder har en central position i at iscenesætte. På modulet sættes fokus på den ”ny lederrolle” og lederens ”kommunikative kompetencer”, mere specifikt på lederen som den coachende dialogpartner i en offentlig organisatorisk sammenhæng og i et ledelsesmæssigt perspektiv.

Der tages afsæt i ”3. generations coaching”, der bl.a. peger på at lederen skal evne at bringe sig selv på banen og bidrage med egne refleksioner – i en symmetrisk dialog – men også gennem asymmetri/metakommunikation skal sikre den klare rammesætning og synliggørelsen af vilkår. ”3.generations coaching” bringer den ledelsesbaserede, den systemiske og den narrative coaching et skridt videre og tilstræber en bevægelse mellem et eksistentiel-oplevelsesorienteret og et relationelt perspektiv. Dog med fokus på, at det er lederen, som gennemfører coachingprocesser i egen organisation – hvilket forstærkes ved teorier og modeller om ledelsesbaseret coaching.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser og under medvirken af ekstern bedømmer.

Prøve

Der anvendes en mundtlig prøveform, som giver deltageren mulighed for at demonstrere færdigheder i brug af coaching som ressource for ledelse af medarbejdere (individ eller gruppe)

Bedømmelsen bliver således enten:

Mundtlig prøve (30 minutter) med afsæt i synopsis (1-2 A4-sider).

Eller

Mundtlig prøve med afsæt i videooptagelse af coaching session (max ca. 20 minutter), ledsaget af kort drejebog for sessionen.

Tilmeld dig!
Undervisningsdatoer 2023

21. september
5. oktober
25. oktober
15. november
16. november

Aflevering – 30. november
Eksamen – 7. december 2023

  • Opstart 21. september 2023
  • 5 ECTS point
  • Pris: kr. 10.000 (momsfritaget)
  • Kan tages som et selvstændigt modul
  • Campusbuen 21, 4600 Køge
  • Forplejning inkl.
  • Fysisk fremmøde

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer