Den ubekvemme samtale

Den ubekvemme samtale

- stå sikkert i den nødvendige samtale

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 5 ECTS, der består af valgmodulet Coaching på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse

Center for Diplomledelse tilbyder forløbet ’Den ubekvemme samtale’ på diplomniveau.

Nogle ledelsessamtaler er nødvendige, men bliver enten ikke afholdt, eller bliver afholdt på uhensigtsmæssige måder, fordi de er ubekvemme. Ubekvemme nødvendige samtaler udgøres fx af adfærdsregulerende samtaler og konflikthåndteringssamtaler.

Når noget er nødvendigt og samtidig ubekvemt, opstår en uheldig kombination: ”jeg skal, men jeg bryder mig ikke om det”. Denne uheldige kombination kan afstedkomme strategier for ledere, der ikke er hensigtsmæssige, fx at de bliver meget korte og formelle, at man foretager overspringshandlinger eller skyder ansvaret for samtalerne et andet sted hen. Det kan være så meget.

På dette forløb vil der blive taget udgangspunkt netop i kombinationen af det nødvendige og det ubekvemme. Se begge dele i øjnene, acceptere situationen som den er og bevæge det hele i mere hensigtsmæssig retning.

Forløbet er bygget op om disse fem tematikker:

Det ubekvemme og det nødvendige

Modulet sætter fokus på en lang række af de asymmetrier, der kan producere en oplevelse af at være ubekvem. Asymmetri i magt og organisatorisk indplacering, i viden, i beslutningskraft osv. Modulet er på samme tid introducerende til de øvrige modulers mere specifikke samtaletyper, og vil gennemgå en række tværgående og almene temaer og styringsværktøjer.

Adfærdsregulerende samtaler

Modulet sætter fokus på at skulle have en samtale, hvor en medarbejder på relativt kort sigt skal ændre adfærd og/eller attitude. Det kan være ubekvemt af mange årsager, blandt andet, at der deri ligger en vurdering, at det er adfærd og ikke forklaringer rundt om, der er i fokus m.v.

Konfliktsamtaler

Modulet sætter fokus på at skulle intervenere ledelsesmæssigt i relationer, der har (eller er på vej til at få) karakter af konflikt. Det kan være ubekvemt af mange årsager, herunder usikkerhed om konfliktsamtalens forløb, at følelsesreaktioner ofte kan forekomme, og at lederen typisk også står i relation til de involverede.

Samtaler om mærkelighed

Modulet sætter fokus på at skulle have samtaler begrundet i iagttagelser, der endnu ikke har sat sig i konklusioner Noget er galt, men det er ikke til at pege på præcist hvad. Det kan være ubekvemt af mange årsager, blandt andet af, at lederen er usikker på, hvor samtalen vil føre hen.

Personlige strategier

Forløbets afslutning, hvor deltagerne får lejlighed til at forme og formulere personlige strategier ind i de ubekvemme nødvendige samtaler, således at det væsentlige (adfærdsændringer, konfliktløsninger osv.) kan træde mest i forgrunden.

Udbytte

På forløbet lærer du gennem øvelse og træning i forskellige samtaletyper, samt modeller og strategier at stå sikkert og hensigtsmæssigt i ubekvemme nødvendige samtaler. Via undersøgelse af, hvori det ubekvemme ligger udarbejder du personlige strategier i retning af at stå mere bekvemt i de nødvendige samtaler.

Undervisnings- og læringsformer

Forløbet tager afsæt i en antagelse om, at der findes mange metodiske veje til de nødvendige ubekvemme samtaler. Du vil derfor få adgang til et katalog af metoder og variationer. Det afgørende for de faktiske samtaler (uden for undervisningsdagene, tilbage i organisationen) vil være deltagernes adgang til at stå mere sikkert og komfortabelt. Derfor er forløbet tilrettelagt som ganske intensiv øvelse og træning i mange metoder, og der vil blive lagt vægt på den enkeltes adgang til personliggørelse. Det handler ikke om at lykkes på undervisningsdagene, det handler om at lykkes i egne samtaler.

Optagelseskrav

Adgangskravet til eksamen på modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Prøve

Prøve i modulet tilrettelægges i overensstemmelse med mulighederne i prøveallonge til studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse, version 01.01. 2021:

Der anvendes en mundtlig prøveform, som giver deltageren mulighed for at demonstrere færdigheder i brug af coaching som ressource for ledelse af medarbejdere (individ eller gruppe)

Bedømmelsen bliver således:

Mundtlig prøve (30 minutter) med afsæt i synopsis (1-2 A4 sider).

eller

Mundtlig prøve med afsæt i videooptagelse af coaching session (max ca. 20 minutter), ledsaget af kort drejebog for sessionen.

Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.

Pris

Kr. 13.600 (momsfritaget)

Undervisningsdatoer 2023

14. april 2023
21. april
28. april
12. maj
15. maj (workshop)

Aflevering – 25. maj 2023

Mundtlig prøve – 2. juni 2023

Tilmeld dig her
  • 5 ECTS point ved bestået prøve
  • Økonomisk tilskud: Mulighed for at søge kompetencefonde
  • Underviser: Klaus Bakdal
  • Fysisk fremmøde på Center for Diplomledelse i Køge
  • Varighed: 5 dage med efterfølgende opgaveaflevering og mundtlig prøve
  • For yderligere info kontakt studieleder Tim Christensen på tlf. 40107401
  • Ved interesse skriv til studiesekretær Mette Grasberger,
    info@centerfordiplomledelse.dk
  • Download printvenlig beskrivelse – Den ubekvemme samtale

Vil du tale med en vejleder?

Bliv ringet op!
Undervisningsdatoer 2023

14. april 2023
21. april
28. april
12. maj
15. maj (workshop)

Mundtlig prøve – 2. juni 2023