Koordinatoruddannelsen med valgmodul Ledelse og facilitering

Koordinatoruddannelse

Valgmodul Ledelse og facilitering

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 5 ECTS, der består af valgmodulet Ledelse og facilitering på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse

Som koordinator bevæger man sig i krydsfeltet mellem ledelse og kolleger i en ofte kompleks rolle, der kræver stærke relationelle og kommunikative kompetencer, samt god organisatorisk indsigt. Forløbet har til formål at styrke dig i rollen som koordinator bl.a. via indsigt i egne præferencer, forståelse for rollen, håndtering af modstand, styrket kommunikation og løbende fokus på egne udfordringer, dilemmaer og paradokser i hverdagen.
Dette forløb giver dig modeller og værktøjer til at øge din indsigt i de faktiske forhold omkring din rolle som koordinator, og giver dig redskaber til at gribe ind i dit arbejdsliv, så du ikke bliver kastebold mellem andres forventninger og forestillinger.

Forløbet er bygget op om disse tematikker med fokus på rollen som koordinator:

Rammer og roller
Om at erkende personlige udfordringer og skabe mål for forløbet og forstå rollen som koordinator (krydspres, dilemmaer, ledelse af kollegaer osv.). Forståelse for placering i organisationen (roller, opgaver og ledelsesniveauer)

Autoritet og magt
Om at skabe autoritet og følgeskab i rollen som koordinator og om at kunne stå i både magt og afmagt.

Modstand og motivation
Om at skabe og gå med motivation og at kunne håndtere pres, modstand og friktion. At kunne stå sikkert med egen (og andres) tvivl.

Samarbejde og bevægelse
Om at være i gruppedynamikker og skabe teamudvikling. Om at skabe relationel koordinering, både intern og ekstern koordinering. Om at opdage, når det går i den rigtige retning og når det ikke gør.

Ledelse og facilitering af møder og netværk, der giver mening
Om at lede møder og facilitere processer og implementering af vedtagne forandrings- og ændringstiltag.

Undervisningsform og udbytte

Forløbet er et personligt udviklingsforløb, hvor den koordinerende funktion og rolle udforskes og du får en styrket organisatorisk indsigt og en bedre forståelse for din koordinerende rolle og dine handlemuligheder. Du får styrket dine kommunikative og relationelle kompetencer til at håndtere modstand og varetage den koordinerende funktion i krydspresset mellem ledelse og kolleger.

Forløbet bygger på en læringsforståelse, hvor der vil optræde meget træning og deltagelse, og relativ lidt tavleundervisning. Deltagerne skal derfor forberede sig på at være en meget aktiv og virksom del af forløbet. På hver undervisningsdag er der fokus på opsamling af læringspointer og refleksion over kobling til egen praksis.

Målgruppe

Forløbet er for dig, der har en koordinerende funktion fx som faglig koordinator, tværkoordinator, planlægger eller teamkoordinator i en kommune.

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulerne er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Prøve

Prøve i modulerne tilrettelægges i overensstemmelse med mulighederne i prøveallonge til studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse, version 01.01. 2021:

Ledelse og facilitering
Skriftligt produkt: synopsis, max 4-5 sider, efterfulgt af mundtlig prøve. Synopsis omfatter opgaveløsers udkast til drejebog for et møde i bred forstand og beskriver i øvrigt kort opgaveløsers position og organisatoriske kontekst.
Kombinationsprøve: skriftligt produkt (synopsis) og mundtlig prøve (30 minutter).
Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.
Bedømmelse i henhold til 7-trinsskalaen.

Pris

Kr. 14.200

Tilmeld dig her
 • Undervisningsdatoer 2023/2024
  2. november 2023
  10. november
  30. november
  14. december
  4. januar 2024
  11. januar
  Aflevering 18. januar
  Mundtlig prøve 25. og/eller 26. januar 2024

 • 5 ECTS point
 • Økonomisk tilskud: Mulighed for at søge kompetencefonde
 • Underviser: Klaus Bakdal
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Inklusiv let forplejning
 • Fysisk fremmøde
 • Ved spørgsmål kan du kontakte studiesekretær Mette Grasberger på
  info@centerfordiplomledelse.dk
  91346652

Vil du tale med en vejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…