VALGFRIT MODUL - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Ud fra forskellige paradigmer og videnskabsteoretiske positioner arbejdes med sondringen mellem episodiske kontra kontinuerte forandringer i offentlig kontekst:

Forandrings- og moderniseringsstrategier (teknisk rationelt, humanistisk, politisk, eksplorativt, økonomisk eller organisatorisk (E og O) med narrativ tilbygning. Endvidere nyere tænkninger (Fair proces samt neo-funktionalisme).

Perspektiver og teorier om forandring og modernisering analyseres op mod den offentlige leders egen position i såvel det store som det lille fællesskab med konsekvenser i form af krydspres/konsekvenser af modstilling og paradokser.

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner (4 undervisningsdage) samt 4 timers vejledning.

Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Fordelene

  • XXX

Prøve

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Tilmeld dig!Se datoer

Kalender kommer her…

  • 5 ECTS point
  • Pris: Kr. 7500
  • Økonomisk tilskud: XX
  • Kan tages som et selvstændigt modul
  • Underviser: XXX
  • Campusbuen 21, 4600 Køge
  • Forplejning inkl.
  • Fysisk fremmøde

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer