VALGFRIT MODUL - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Ud fra forskellige paradigmer og videnskabsteoretiske positioner arbejdes med sondringen mellem episodiske kontra kontinuerte forandringer i offentlig kontekst:

Forandrings- og moderniseringsstrategier (teknisk rationelt, humanistisk, politisk, eksplorativt, økonomisk eller organisatorisk (E og O) med narrativ tilbygning. Endvidere nyere tænkninger (Fair proces samt neo-funktionalisme).

Perspektiver og teorier om forandring og modernisering analyseres op mod den offentlige leders egen position i såvel det store som det lille fællesskab med konsekvenser i form af krydspres/konsekvenser af modstilling og paradokser.

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner (4 undervisningsdage) samt 4 timers vejledning.

Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Prøve

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Der udarbejdes et miniprojekt med et omfang, svarende til 5-8/10-16 A4- side ved gruppefremstillet produkt inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at dataindsamling indgår i miniprojektet.
Kombinationsprøve: skriftligt produkt (miniprojekt) og mundtlig prøve (30 minutter).
Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.

Tilmeld dig!Se datoer

Kalender kommer her…

 • 5 ECTS point
 • Pris: Kr. 7500
 • Økonomisk tilskud: Mulighed for at søge kompetencefonde
 • Kan tages som et selvstændigt modul eller evt. som det sidste valgmodul ud af en række på 3, som udbydes i en samlet pakke – se mere her
 • Underviser: Rasmus Visby
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Forplejning inkl.
 • Fysisk fremmøde
 • Undervisningsdatoer 2023

  16. januar
  26. januar
  2. februar
  23. + 24. februar (workshop)

  Aflevering – 2. marts 2023
  Eksamen – 9. marts 2023

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer