Tonede forløb - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Ledelse uden lederbeføjelser

Mange medarbejdere arbejder reelt med ledelse, måske endda uden at vide det, fx i rollen som interne konsulenter, koordinatorer, tovholdere eller projektansvarlige. Styrk dine kompetencer og kvalificer din værktøjskasse, så du kan gribe dine omstændigheder, og ikke omvendt. Hele uddannelsen kredser om det fænomen at skaffe sig reelt råderum til sit virke og kunne fylde dette virke ud kvalitativt.

Målet med kurset er at nedbryde dilemmaer og paradokser for dig, der står med egentlige ledelsesopgaver i dit arbejde, men uden de tilhørende lederbeføjelser. At give dig mulighed for at agere relevant i din konkrete situation, i stedet for at reagere på skiftende forventninger fra omgivelserne.

Din succes afhænger i høj grad af dine kollegers villighed til at følge dig og din evne til at skabe motivation og tillid. På kurset sætter vi fokus på din motivation for din rolle, dit personlige ledelsesrum, dine ledelsesdilemmaer og din legitimitet i organisationen – kort sagt det krydspres du befinder dig i, når du bedriver ledelse uden ledelsesbeføjelser.

Kurset tager udgangspunkt i en flertydighed af teoretiske tilgange, og du vil blandt andet vil stifte bekendtskab med kompleksitetsteori, narrativitet, pragmatisme, spil- og beslutningsteori, magtteori, motivationsteori og meget mere.

Ledelse er et vilkår for de fleste i deres professionelle virke. Ledelse af sager, processer, projekter, møder, indsatser. På dette kursus kalder vi din position agent og de tilknyttede kompetencer for agenthed (af engelsk agency).

Agenthed betyder både handlemuligheder og med hvilken autoritet man kan træde ind i disse handlemuligheder. Det er væsentlige begreber for mange professionelle, der dagligt oplever dilemmaer og paradokser i deres arbejde; krydspres, usagte forventninger, altid at være på vej mod et ikke-defineret mål. At se og arbejde med denne dobbelthed, er at arbejde med egen agenthed.

Optagelseskrav

Hvis du ønsker at gå til privatisteksamen i Forandringsledelse på et erhvervsakademi, skal du opfylde adgangskravet til diplomlederuddannelse, som er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi.

Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Tilrettelæggelse

Indhold
Dag 1: at kunne arbejde i kompleksitet – om aflæsning og handlekraft
Dag 2: at kunne navigere i kontekster – om magt og afmagt
Dag 3: at lede møder og processer – om flow og begivenheder
Dag 4: at holde fokus i uforudsigelighed – om planer og alt det, der falder udenfor

Fordelene

Du lærer tre grundlæggende kompetencer, der er afgørende for at skabe agenthed i arbejdslivet:

  1. At kunne aflæse dine omgivelser, så du kan designe relevante aktiviteter,
  2. at kunne navigere sikkert i disse aktiviteter og
  3. at kunne stå med handlemuligheder, også når det hele bryder sammen, eller når kompleksiteten bliver for overvældende.

Prøve

Deltagere, der ønsker det, kan købe en privatisteksamen i Forandringsledelse på et erhvervsakademi og opnå ECTS-point.

Adgangskravet til privatisteksamen på diplomlederuddannelse er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi.

Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Tilmeld dig!

Kalender kommer her…

 • Pris: Kr. 9.500,00
  Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og let forplejning. Bøger er ikke inkluderet i prisen.
 • Kan tages som et selvstændigt modul
 • Gennemgående underviser er Klaus Bakdal. Han er uddannet cand.techn.soc., selvstændig organisations- og ledelseskonsulent, og forfatter til adskillige bøger og artikler indenfor ledelses- og organisationsfeltet. Han er en erfaren underviser, og har som konsulent stor erfaring med blandt andet afklaringsprocesser, konflikthåndtering, processtyring m.v.
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Fysisk fremmøde

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Overvejer du at tage en diplomlederuddannelse?