MODUL 2 - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (DOL)

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Styrk dit samarbejde med medarbejderne og få værktøjer til at udvikle dine medarbejderes faglighed til gavn for opgaveløsningen.
Her får du konkrete værktøjer og viden til at udvikle din organisation. Du bliver klædt på med teori, som du lærer at omsætte til praksis til at håndtere konkrete problemstillinger i en ledelsesmæssig sammenhæng.

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Tilrettelæggelse

Modulet tilrettelægges over en række tematikker jfr. nærmere i målene for læringsudbytte:

 • Strategi og udvikling i forhold til lærings- og kompetencerelationer
 • Ledelsesteoretiske perspektiver på magt og autoritet
 • Arbejdsmæssig motivation og lederens handlemuligheder/praksistilgang i forhold til samme
 • Grupper/teams dynamikker, herunder konfliktualer
 • Personaleledelse og opgaveledelse, herunder samtalesystemer, teoretisk og praktisk samt ledelsesmuligheder i relation til arbejdsmiljø (med fokus på især psykisk arbejdsmiljø)
 • Endelig arbejdes med, hvordan lederen kan kvalificere sin egen praksis via dataindsamling

Fordelene

Du lærer at få øje på samt igangsætte udvikling og læring i din medarbejdergruppe og bliver styrket i at udvikle konstruktive dialoger med medarbejderne til at imødegå konflikthåndtering.

Prøve

Der udarbejdes et miniprojekt med et omfang, svarende til 8-10 A4- sider inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at data fra egen praksis indgår.
Bedømmelse efter 7 trins-skalaen. Miniprojektet tager afsæt i den studerendes egen organisation og mere konkret case fra egen praksis med adressering af personaleledelse og faglig udvikling.
Kombinationsprøve (jfr. studieordningen for DIL). Ved bedømmelsen indgår såvel mundtlig prøve (30 minutter) som skriftligt produkt (miniprojekt) i en helhedsbedømmelse. Ekstern censur.

Tilmeld dig!

Undervisningsdatoer for efterår 2024 er på vej!

Forventet opstart september 2024

Undervisning alle dage kl. 9.00 – 16.00

 • Datoer for efterår 2024 er på vej!
 • 10 ECTS point
 • Pris: Kr. 16.000 (momsfritaget)
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Kan tages som et selvstændigt modul
 • Let forplejning er inkluderet i prisen
 • Fysisk fremmøde

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Se flere moduler her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer