VALGFRIT MODUL - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Projektledelse

Modulet tilrettelægges over en didaktik, der følger den fag-faglige didaktik, der kendetegner projektledelse og/-organisering:

  • Begrebsafklaring og begrundelse for projektledelse i den offentlige organisation
  • Projektplanlægning under sikre henholdsvis usikre vilkår og ledelsesmæssige tiltag i forhold hertil
  • Projektledelse med henblik på projektgennemførelse og projektaflevering
  • Projekteffekt og projektevaluering samt grundpræmisser for offentlige organisationer om forandring – og konsekvenser for den offentlige leders praksis

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner (4 undervisningsdage) samt 4 timers vejledning.

Forud for modulstart indsender deltageren et skriv om egne og gerne egen organisations erfaringer og praksis i relation projektledelse/projektorganisering samt refleksioner herover med henblik på læringsbehov.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Fordelene

  • XXX

Prøve

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Tilmeld dig!Se datoer

Kalender kommer her…

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer