RELATIONELT LEDERSKAB I PRAKSIS

Relationsleder

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 10 ECTS, der består af standardmodulet Personligt lederskab og forandring på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse

Bliv ekspert i at udøve relationelt lederskab

Relationsleder er en ny målrettet uddannelse, som sætter det relationelle lederskab i centrum.

Det er et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 10 ECTS, der består af standardmodulet Personligt lederskab og forandring på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse på Center for Diplomledelse

Relationer kommer i fremtiden til at være afgørende for, om vi får succes eller ej. Men hvordan kan man arbejde med egne relationer, og hvordan kan man være gamemaster for at skabe endnu bedre relationer på arbejdspladsen?

Som relationsledere er vi optagede af at opbygge og vedligeholde velfungerende relationer i krydsfeltet af kolleger, ledere, samarbejdspartnere og ikke mindst kunder og borgere. De er blevet forbrugere af ydelser, og det er ikke kun selve løsningen og leveringen af en ydelse som er vigtig. Det er også måden ydelsen leveres på.

Den ændrede rollefordeling skubber til både faglighed, faggrænser og formelle rammer. På samme vis er der forventninger på de interne linjer til at forstå og indgå i relationer med ledere, kollegaer og samarbejdspartnere.

Hvis du arbejder bevidst med relationer, så skaber du bedre resultater.

Kursusforløbet giver mulighed for at opnå i alt 10 ECTS-point fra Den Offentlige Lederuddannelse (DOL).

Relationsleder starter 16. januar 2023

Tør du udfordre dit lederskab?

Fantastisk modul, som giver viden og dybde i dit lederskab. Tør du spørge dine medarbejdere hvordan de ser på dig som leder? Tør du udfordre dine medarbejdere i en multilog, hvor der kommer resultater frem, som du aldrig selv havde tænkt? Vil du være facilitator på forandringer og medinddrage din organisation i en positiv ånd, ja så kan jeg varmt anbefale at tage dette diplomfag, som en del af lederuddannelsen. Bliv beriget med stor viden og knivskarpe undervisere.
– Birte Merrild

Bliv ringet op

Webinarer

Interesseret i Relationslederforløbet? Vi holder løbende online webinar. Hold øje med denne side. Læs mere her.

Indhold

Mulighed for 10 ECTS i faget Personligt lederskab og forandring fra DOL

På relationslederforløbet lærer du at forstå og arbejde med komplekse relationslandskaber i interne og eksterne sammenhænge. Du lærer at anvende metoder til, hvordan du kan støtte og bidrage til en tillidsskabende og livgivende relations- og kulturopbygning på arbejdspladsen til gavn for trivsel, udvikling og resultater.

Du får forståelse af, hvordan relationer er en faglighed og en afgørende kompetence for både personlig og organisatorisk trivsel og succes. Det gælder ikke mindst i de krydspres, du kan opleve i mødet med mange forskellige involverede parter som kolleger, ledere og kunder/samarbejdspartnere.

Du opnår dybere forståelse af betydningen af relationer i arbejdslivet og hvordan man kan arbejde med at opbygge, udvikle og vedligeholde relationer gennem samtaler og processtyring.

Du lærer, hvordan du med involverende og samskabende tilgange i praksis kan arbejde i teams og grupper med relations- og kulturopbygning ift. interne organisationsstrukturer såvel som borgere og eksterne samarbejdspartnere.

Du lærer at forstå din omverden, egne styrker og personlighed i arbejdet med komplekse relationer. Derfor er forløbet også en personlig udviklingsrejse med fokus på at opbygge autenticitet, kendskab, mod og gennemslagskraft.

Indhold

 • De tre rum i det relationelle lederskab
 • Livgivende samtaler som basis i relationsopbygning
 • Sparring og coaching i relationsdannelse
 • Den psykologiske kontrakt og tillid i relationer
 • Medmenneskeligt lederskab
 • Simple og komplekse relationslandskaber
 • At få andre med – den samskabende relationsleder
 • Relationsleder-rollen i strategisk organisationstænkning
 • Eksistentiel og positiv psykologi
 • Det autentiske og personlige lederskab
 • Den faciliterende relationsleder
 • Organisering, grupper og team
 • Kommunikation og meningsskabelse
 • Metoder til organisations- og ledelsesstudier
Her skaber du forandring i dit personlige lederskab

Ønsker du en uddannelse hvor du sætter fokus på dig selv og kommer på en rejse hvor du vil få massere aha oplevelser. Så er det her du skal starte. Meninger skabes og forståelsen blomstre i samskabelsen med andre.
– Eva Maria Roy Nørgaard

Varighed og datoer

Relationsleder består af 7 kursusdage inkl. et 2-dages internat samt 4 team-træningsdage. 1-2 af kursusdagene vil være online.

Der er mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS point fra standardmodulet Personlig ledelse og forandring på diplomniveau.

Hold øje med siden her for datoer.

Ved interesse kontakt Mette Grasberger på info@centerfordiplomledelse.dk

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Udviklingsforløbet giver deltageren viden og konkrete redskaber til at indgå i relationer og sikre en stilfredshed med levering af rådgivning og ydelser til borgere, kunder og samarbejdspartnere på en måde, hvor både løsninger og processen sker i en fælles relationsbåret og inddragende proces.

Deltageren opnår kompetencer i at udvikle og indgå i relationer i egen organisation og med eksterne samarbejdspartnere.

Relationsleder er et personligt udviklingsforløb for dig, der ved, at det er dit personlige lederskab og relationerne til andre, der gør forskellen for udviklingen, trivslen og resultaterne, både for dig selv og din arbejdsplads.

Relationsleder er et kompetenceudviklingsforløb for ledere og betroede medarbejdere (f.eks. konsulenter, fagchefer, teamledere og teamkoordinatorer).

Praksisnær undervisning

Du vil opleve en praksisnær undervisningsform, som involverer deltagerne og inddrager både teoretiske modeller og litteratur  – samt cases og øvelser fra deltagernes virkelighed.

Der vil være en vekslen mellem internat med overnatning, fysiske og online kursusdage samt teamtræningsdage med fokus på praktiske øvelser.

Din nye viden om at arbejde med relationer, giver dig et fagligt og personligt udviklingsforløb på højt niveau.

Pris

Pris kr. 29.900 (Uddannelsen er momsfri)

Bøger indgår ikke i prisen men skal købes separat. Pris for bøger ca. 1.000-2.000 kr. i alt ekskl. moms afhængig af eksamenstilmelding.

I prisen indgår 2 dages internat, fuld forplejning mv.

Optagelseskrav

Målgruppen for Relationsleder er ledere, specialister og betroede medarbejdere, f.eks. fagchefer og teamledere mv. Desuden henvender forløbet sig til deltager med tillidshverv i organisationer og politiske fora.

Hvis du skal til eksamen og opnå ECTS point

Optagelseskravet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

HUSK at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Skriv til info@centerfordiplomledelse.dk hvis du har spørgsmål til optagelse.

Tilmeld dig!Bliv ringet op
Meningsfuld uddannelse

Endelig en uddannelse, som giver både læring og brugbare værktøjer. Jeg har lært en masse om “mekanismerne” i relationer og ledelse – men mest af alt har jeg lært en masse om mig selv.
– Lajla Næss

Download brochure
Download beskrivelse
Tilmeld dig webinaret om Relationsleder
 • BLIV RELATIONSLEDER:
 • Hold øje med siden her for datoer.
 • Pris kr. 29.900 (Uddannelsen er momsfri)
 • I prisen indgår 2 dages internat, fuld forplejning mv.
 • Mulighed for at opnå 10 ECTS point
 • Underviser: Michael Ørbech fra TEMENE
 • Campusbuen 21, 4600 Køge

Nysgerrig?

Kontakt studiesekretær Mette Grasberger på info@centerfordiplomledelse.dk eller 91346652

``Relationer kommer i fremtiden til at være afgørende for, om vi får succes eller ej``

Michael Ørbech, underviser på Relationsleder