RELATIONELT LEDERSKAB I PRAKSIS

Relationsleder

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 15 ECTS, der består af valgmodulet Coaching (5 ECTS) samt standardmodulet Personligt lederskab og forandring (10 ECTS) på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse på Center for Diplomledelse

Bliv ekspert i at udøve relationelt lederskab

Relationsleder er en ny målrettet uddannelse, som sætter det relationelle lederskab i centrum.

Det er et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 15 ECTS, der består af valgmodulet Coaching (5 ECTS) samt standardmodulet Personligt lederskab og forandring (10 ECTS) på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse på Center for Diplomledelse

Relationer kommer i fremtiden til at være afgørende for, om vi får succes eller ej. Men hvordan kan man arbejde med egne relationer, og hvordan kan man være gamemaster for at skabe endnu bedre relationer på arbejdspladsen?

Som relationsledere er vi optagede af at opbygge og vedligeholde velfungerende relationer i krydsfeltet af kolleger, ledere, samarbejdspartnere og ikke mindst kunder og borgere. De er blevet forbrugere af ydelser, og det er ikke kun selve løsningen og leveringen af en ydelse som er vigtig. Det er også måden ydelsen leveres på.

Den ændrede rollefordeling skubber til både faglighed, faggrænser og formelle rammer. På samme vis er der forventninger på de interne linjer til at forstå og indgå i relationer med ledere, kollegaer og samarbejdspartnere.

Hvis du arbejder bevidst med relationer, så skaber du bedre resultater.

Kursusforløbet giver mulighed for at opnå i alt 15 ECTS-point fra Den Offentlige Lederuddannelse (DOL).

Relationsleder starter 17. november 2022.

Tør du udfordre dit lederskab?

Fantastisk modul, som giver viden og dybde i dit lederskab. Tør du spørge dine medarbejdere hvordan de ser på dig som leder? Tør du udfordre dine medarbejdere i en multilog, hvor der kommer resultater frem, som du aldrig selv havde tænkt? Vil du være facilitator på forandringer og medinddrage din organisation i en positiv ånd, ja så kan jeg varmt anbefale at tage dette diplomfag, som en del af lederuddannelsen. Bliv beriget med stor viden og knivskarpe undervisere.
– Birte Merrild

Bliv ringet op

Webinarer

Interesseret i Relationslederforløbet? Vi holder løbende online webinar. Hold øje med denne side. Læs mere her.
Du kan også kontakte kundechef Gorm Johansen på tlf. 51802067 eller mail gojo@khs.dk

Modul 1: Samtaler og coaching i professionelle relationer

Mulighed for 5 ECTS-point i faget coaching fra DOL

Forståelse af relationer er en faglighed og en afgørende kompetence for både personlig og organisatorisk trivsel og succes. Det gælder ikke mindst i de krydspres, du kan opleve i mødet med mange forskellige involverede parter som kolleger, ledere, bruger/borgere og politikere.

Du opnår dybere forståelse af betydningen af relationer i arbejdslivet og hvordan man kan arbejde med at opbygge, udvikle og vedligeholde relationer gennem samtaler og processtyring.

Modulet består af 2 internat-dage og 1 opfølgningsdag samt 2 teamtræningsdage. Der er mulighed for at gå til eksamen på modulet og opnå 5 ECTS point i valgmodulet Coaching på diplomniveau.

Indhold

Relationslandskaber, krydspres og mulighederne
Samtalens teoriskoler og menneskesyn
De tre rum i lederskabet
Systemisk og anerkendende samtaletilgang og coaching
– Psykologisk kontraktskabelse
– Nærvær, lytten og spørgsmålstyper
– Feedback og konflikthåndtering
Fordybende samtaler i praksis med systemisk anerkendende coaching
Livgivende samtaler og det personlige lederskab
Det personlige lederskab i krydspres- og konfliktsituationer
Post-corona, tendenser og digitale samtaler

Pris modul 1

Pris for modul 1 er 18.000 kr. ekskl. moms. Dertil kommer udgift til litteratur. Prisen dækker fuld forplejning og internat.

Modul 2: Relationelt lederskab i praksis

Mulighed for 10 ECTS i faget Personligt lederskab og forandring fra DOL

På modulet ”Relationelt lederskab i praksis” lærer du at forstå og arbejde med komplekse relationslandskaber i interne og eksterne sammenhænge. Du lærer at anvende metoder til, hvordan du kan støtte og bidrage til en tillidsskabende og livgivende relations- og kulturopbygning på arbejdspladsen til gavn for trivsel, udvikling og resultater.

Du lærer hvordan du med involverende og samskabende tilgange i praksis kan arbejde i teams og grupper med relations- og kulturopbygning ift. interne organisationsstrukturer såvel som borgere og eksterne samarbejdspartnere.

Du lærer at forstå din omverden, egne styrker og personlighed i arbejdet med komplekse relationer. Derfor er forløbet også en personlig udviklingsrejse med fokus på at opbygge autenticitet, kendskab, mod og gennemslagskraft.

Modulet består af 6 kursusdage inkl. et 2-dages internat samt 4 team-træningsdage. Der er mulighed for at gå til eksamen på modulet og op 10 ECTS point i standardmodulet Personlig ledelse og forandring på diplomniveau.

Indhold

At få andre med – den samskabende relationsbygger i teori og praksis
Relationsbygger-rollen i strategisk organisationstænkning
Eksistens- og relationspsykologi
Positiv og styrkefunderet psykologi
Det autentiske og personlige lederskab i teori og praksis
Organisering, grupper og team
Kommunikation og meningsskabelse
Metoder til organisations og ledelsesstudier

Pris modul 2

Pris for modul 2 er 28.000 kr. ekskl. moms. Dertil kommer udgift til litteratur. Prisen dækker fuld forplejning og internat.

Her skaber du forandring i dit personlige lederskab

Ønsker du en uddannelse hvor du sætter fokus på dig selv og kommer på en rejse hvor du vil få massere aha oplevelser. Så er det her du skal starte. Meninger skabes og forståelsen blomstre i samskabelsen med andre.
– Eva Maria Roy Nørgaard

Undervisningsdatoer 2022/2023

Modul 1 – Samtaler og coaching i professionelle relationer 2022

17. + 18. november: Internat (sted følger)
12. december: Kursusdag (Center for Diplomledelse/Køge)
Bemærk: Mulighed for eksamen i valgmodulet Coaching den 16. + 17. januar 2023

Modul 2 – Relationelt lederskab i praksis 2023

27. januar: Kursusdag (Center for Diplomledelse/Køge)
9. + 10. februar: Internat (sted følger)
3. marts: Kursusdag – evt. online (Center for Diplomledelse/Køge)
17. marts: Kursusdag (Center for Diplomledelse/Køge)
24. marts: Kursusdag (Center for Diplomledelse/Køge)
Bemærk: Mulighed for eksamen i standardmodulet Personlig ledelse og forandring den 27. + 28. april 2023

Undervisningsform og udbytte

Relationsleder er et personligt udviklingsforløb for dig, der ved, at det er dit personlige lederskab og relationerne til andre, der gør forskellen for udviklingen, trivslen og resultaterne, både for dig selv og din arbejdsplads.

Relationsleder er et kompetenceudviklingsforløb for ledere og betroede medarbejdere (f.eks. konsulenter, fagchefer, teamledere og teamkoordinatorer). Fokus er på relationskompetence og samskabende processer som et væsentligt element i trivsel og i den oplevede ydelseskvalitet og -effektivitet overfor borgerne.

Undervisningen

Du vil opleve en praksisnær undervisningsform, som involverer deltagerne og inddrager både teoretiske modeller og litteratur  – samt cases og øvelser fra deltagernes virkelighed.

Der vil være en vekslen mellem internat med overnatning, fysiske og online kursusdage samt teamtræningsdage med fokus på praktiske øvelser.

Din nye viden om at arbejde med relationer, giver dig et fagligt og personligt udviklingsforløb på højt niveau.

Der indgår akademisk litteratur og artikler på begge moduler.

Mulighed for eksamen & ECTS point

Det er valgfrit, om du vil gå til eksamen og opnå ECTS point på diplomniveau.

Modul 1: Samtaler og coaching i professionelle relationer

Der er mulighed for at gå til eksamen og opnå 5 ECTS point i valgfaget ”Coaching”. Der anvendes en mundtlig prøveform med afsæt i synopsis (1-2 A4-sider, 2400 anslag pr. side). Der er ekstern censor ved eksamen.

For deltagere, der ønsker 5 ECTS point og at gå til eksamen, er der desuden en workshop, vejledning mv.

Modul 2: Relationelt lederskab i praksis

For deltagere, som ønsker at opnå 10 ECTS point i modulet ”Personligt lederskab og forandring”, er der mulighed for at gå til eksamen.

Der udarbejdes et projekt med et omfang svarende til max 8 A4-sider (2400 anslag pr. side) inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at data fra egen praksis indgår.

Ved bedømmelsen indgår såvel mundtlig prøve (30 minutter) som skriftligt produkt (projekt) i bedømmelse.

For deltagere som ønsker at gå til eksamen indgår der udover ovenstående varighed en workshop og vejledning mv.

Optagelseskrav

Målgruppen for Relationsleder er ledere, specialister og betroede medarbejdere, f.eks. fagchefer og teamledere mv. Desuden henvender forløbet sig til deltager med tillidshverv i organisationer og politiske fora.

Der er ingen specifikke adgangskrav til modul 1. Deltagelse på modul 2 forudsætter enten deltagelse på modul 1 (hvilket er det normale) eller anden opnået kompetence inden for coaching/facilitering.

Hvis du skal til eksamen og opnå ECTS point

Optagelseskravet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

HUSK at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Skriv til info@centerfordiplomledelse.dk hvis du har spørgsmål til optagelse.

Tilmeld dig!Bliv ringet op
Meningsfuld uddannelse

Endelig en uddannelse, som giver både læring og brugbare værktøjer. Jeg har lært en masse om “mekanismerne” i relationer og ledelse – men mest af alt har jeg lært en masse om mig selv.
– Lajla Næss

Download brochure
Tilmeld dig webinaret om Relationsleder
 • BLIV RELATIONSLEDER:
 • Opstart næste gang 17. november 2022
 • Pris i alt: 46.000 kr. ekskl. moms
  Tilmeld dig nu og opnå rabat på 10% – ny pris er 41.400 kr. ekskl. moms.

  Bøger indgår ikke i prisen men skal købes separat. Afhængig af deltagelse i eksamener er pris for bøger 2.000-5.000 kr. i alt ekskl. moms.

 • Mulighed for at opnå 15 ECTS point
 • Underviser: Michael Ørbech fra TEMENE
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Forplejning + internater inkluderet i prisen
 • Vekslen mellem internat og eksternat

Nysgerrig? Kontakt:

Kundechef Gorm Johansen

``Relationer kommer i fremtiden til at være afgørende for, om vi får succes eller ej``

Michael Ørbech, underviser på Relationsleder