VALGFRIT MODUL - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Service-, turisme- og projektlederuddannelse

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 5 ECTS, der består af valgmodulet Projektledelse på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse

Uddannelsesforløb i værtsskab
– i samarbejde med Connect Køge

På forløbet arbejder vi med projektledelse, markedsføring og økonomistyring som omdrejningspunkt for at tiltrække turister og skabe omsætning og vækst til lokale virksomheder.

På forløbet får du, samtidig med at du arbejder med din egen case/dit eget projekt styrket dine kompetence inden for projektplanlægning og -ledelse, markedsføring og branding, ligesom du får indsigt i vigtigheden af seriøs økonomistyring som et bærende element for din virksomheds succes. Den gode idé kan ikke stå alene.

En vigtig del af forløbet er netværksdannelse og fortrolighed. Et vigtigt element i læring og udvikling er at give og modtage feedback og sparring. Forløbet er for dig der udover at ville lære nyt også er villig til at bidrage med din nysgerrighed og deltage aktivt.

Indhold og temaer

Projektforståelse og projektplanlægning
 • Introduktion til og rammesætning for forløbet, samt gensidig præsentation
 • Projektledelse og projektarbejde og projekttypologier
 • Projektlederens ledelsesopgaver
 • Baggrund, formål, målformulering og interessentanalyse
 • Projektleders planlægning, set i relation planlægning under sikre henholdsvis usikre vilkår
 • Metoder og redskaber adresseres, så som milepælsplan, projektorganiseringsmodeller, risikoanalyse og kommunikationsplan
Ledelse og styring af projektgruppen
 • Fokus på projektgennemførelse og projektledelse, herunder ledelse af projektteam
 • Forandringskommunikation, konflikthåndtering og feedback
 • Personlig ledelsesstil
 • Fokus på projektevaluering
 • Metoder og redskaber til dokumentation af effekt og fremdrift
 • Gode vaner
 Styringsværktøjer
 • Strategiplan
 • Økonomistyring (likviditet og drift)
 • Budgettering og budgetopfølgning
 • Lær at tale bankens sprog 😊
Bæredygtig turisme
 • Hvad er bæredygtig turisme
 • Introduktion og operationalisering af FN’s 17 Verdensmål
 • Greenwashing og greenhushing
Kultur- og gæsteforståelse
 • Kend din turist og de vigtigste nærmarkeder
 • Hvem er de ‘grønne idealister’
Social media marketing
 • Sociale medier som strategisk salgs- og markedsføringsværktøj med særligt fokus på Instagram
 • Lovmæssige krav ved brug af sociale medier, herunder GDPR
Workshop
 • Sparring, opgaveskrivning og eksamensforberedelse

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet med selve DOL-modulet afvikles over i alt 28 lektioner (5 undervisningsdage) samt 2 timers vejledning.

Forud for modulstart indsender deltageren et skriv om egne og gerne egen organisations erfaringer og praksis i relation projektledelse/projektorganisering samt refleksioner herover med henblik på læringsbehov.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

De øvrige 3 undervisningsgange er der fokus på branding og brug af sociale medier samt den lokale forankring i samarbejde med Connect Køge.

Prøve

Mulighed for at opnå ECTS point i faget Projektledelse

Som en del af forløbet er det muligt at opnå 5 ECTS i valgfaget Projektledelse på diplomuddannelsesniveau. For at opnå dette afsluttes forløbet med et miniprojekt med et omfang svarende til 5-8 A4-sider inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at data fra egen praksis indgår.

Bedømmelse efter 7 trins-skalaen.

Miniprojektet tager afsæt i den studerendes egen organisation og mere konkret case fra egen praksis inden for projektledelse og /-styring.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Tilmeld dig!
Undervisningsdatoer

10. oktober
24. oktober
7. november
10. november
5. december
7. december
9. januar
10. januar

Aflevering – 24. januar 2024
Mundtlig prøve – 31. januar 2024

 • Opstart 10. oktober 2023
 • 5 ECTS point
 • Pris: kr. 19.800 (momsfritaget)
 • Kan tages som et selvstændigt modul
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Let forplejning inkl.
 • Fysisk fremmøde
 • Underviser:
  Cathleen Diana Pedersen, professionel turismekonsulent og ejer af konsulentvirksomheden CATOUR

Hvem er Cathleen Diana Pedersen?

Cathleen Diana Pedersen er professionel turismekonsulent og ejer af CATOUR, som er en konsulentvirksomhed, der tilbyder ekspert rådgivning til virksomheder med relation til turisme og oplevelsesøkonomi.

Faglig baggrund:

 • Cand.mag. i turisme med speciale i bæredygtig turismeudvikling
 • Pba. i International Hospitality & Management med speciale i bæredygtig turisme
 • AP som Serviceøkonom med speciale i turisme
 • Uddannet rejseleder ved Service & Co

 

Med i bagagen har Cathleen Diana Pedersen mere end 12 års erfaring fra ind- og udland inden for hotel-, rejse-, og rådgivningsbranchen som turismekonsulent, forretningsudvikler, rejsekonsulent, hotelværtinde og rejseleder.  Dette har været i forbindelse med ansættelse for en række danske selskaber, herunder Bravo Tours, Sunweb, Nortlander Skitours, Scandic Hotels, Hideaways, In-Italia, Skipit m.fl. Derudover har Cathleen været gæsteunderviser i faget Innovation and Entrepenurship på kandidatudannelsen i turisme på Aalborg Universitet – og i 2021 vundet bonusprisen til Copenhagen Sustainability Challenge med sin idé om, hvordan turismen i København kan udvikles på en bæredygtig måde.

 

Ved siden af CATOUR arbejder Cathleen Diana Pedersen som fast turismekonsulent for Stevns Erhverv, hvor hun rådgiver iværksættere, selvstændige og virksomheder inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Her tæller hendes portefølje ca. 50 faste virksomheder. I regi af Stevns Erhverv er Cathleen Diana Pedersen ansvarlig for erhvervsudviklingen inden for turisme på Stevns, og herunder bl.a. netværkskoordinator samt projektleder på diverse turismeudviklingsprojekter, bl.a. inden for outdoorturisme og fødevareturisme.

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer