Standardmoduler

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium svarende til et studenterårsværk (60 ECTS point).

Første del består af 3 obligatoriske moduler på hver 10 ECTS

Modul 1 - Det personlige lederskab og forandring 

Modul 2 - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Modul 3 - Organisation, udvikling og samskabelse

 

Anden del består af tre valgfrie moduler på hver 5 ECTS

Coaching

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Projektledelse

Ledelse og facilitering

 

Uddannelsen afsluttes med et specialemodul på 15 ECTS. Specialemodulet vælges efter dine egne behov og ønsker om specialisering.

 

Udvalg af udbudte valgfrie moduler vil være afhængigt af antal tilmeldte studerende. Studiet indledes med en introduktionsdag, hvor der introduceres til dels "Det personlige lederskab og forandring", dels til studiet generelt.

Resten af undervisningen er tilrettelagt hovedsageligt i sessioner af hele dage, som ideelt foregår hver 2. uge. De pædagogiske metoder bygger på forelæsninger, vejledte projektforløb og arbejde i studiegrupper samt dialogbaseret undervisning. Derudover vil der være en del hjemmearbejde i form af opgaver eller projekter, som kan udarbejdes enten selvstændigt eller i grupper.

Det sidste semester med specialemodulet består hovedsageligt af selvstændigt arbejde kombineret med få møder mellem den studerende og vejlederen. Sidste semester indledes med 1½ kursusdag, der omhandler metode, videnskabsteori og projektskrivning.

Projekterne i løbet af uddannelsen skulle gerne tage udgangspunkt i den studerendes egen jobsituation.