Modul 2 - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Styrk dit samarbejde med medarbejderne og få værktøjer til at udvikle dine medarbejderes faglighed til gavn for opgaveløsningen.
Her får du konkrete værktøjer og viden til at udvikle din organisation. Du bliver klædt på med teori, som du lærer at omsætte til praksis til at håndtere konkrete problemstillinger i en ledelsesmæssig sammenhæng.

Du lærer at få øje på samt igangsætte udvikling og læring i din medarbejdergruppe og bliver styrket i at udvikle konstruktive dialoger med medarbejderne til at imødegå konflikthåndtering.

Modulet tilrettelægges over en række tematikker jfr. nærmere i målene for læringsudbytte:

  • Strategi og udvikling i forhold til lærings- og kompetencerelationer
  • Ledelsesteoretiske perspektiver på magt og autoritet
  • Arbejdsmæssig motivation og lederens handlemuligheder/praksistilgang i forhold til samme
  • Grupper/teams dynamikker, herunder konfliktualer
  • Personaleledelse og opgaveledelse, herunder samtalesystemer, teoretisk og praktisk samt ledelsesmuligheder i relation til arbejdsmiljø (med fokus på især psykisk arbejdsmiljø)
  • Endelig arbejdes med, hvordan lederen kan kvalificere sin egen praksis via dataindsamling

Tilrettelæggelse
Undervisningsforløbet afvikles over i alt 56 lektioner (8 undervisningsdage) samt 2 timers vejledning.

Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Optagelseskrav
Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Prøve
Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

ECTS
10

Pris
Kr. 14.500
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt let forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.