Modul 3 - Organisation, udvikling og samskabelse

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Som offentlig leder skal du både navigere og handle strategisk i samspillet mellem ledelse, organisation og omverden.

Modulet struktureres over en række temaer, der adresserer samspillet mellem den offentlige organisations ledelse, mål, strategi, styring: Mål, strategi og organisationens økonomi, struktur, kultur, organisationsanalyse og -metode, omgivelser og aktører i forhold til den offentlige organisation, beslutningsprocesser, organisatorisk udvikling i den offentlige organisation, samskabelse/innovation og netværk som komponenter i organisatorisk udvikling.

Tilrettelæggelse
Undervisningsforløbet afvikles over i alt 56 lektioner (8 undervisningsdage) samt 2 timers vejledning.

Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Optagelseskrav
Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Prøve
Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

ECTS
10

Pris
Kr. 14.500
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt let forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.