Ledelse uden lederbeføjelser

Mange medarbejdere arbejder reelt med ledelse, måske endda uden at vide det, fx i rollen som interne konsulenter, koordinatorer, tovholdere eller projektansvarlige. Styrk dine kompetencer og kvalificer din værktøjskasse, så du kan gribe dine omstændigheder, og ikke omvendt. Hele uddannelsen kredser om det fænomen at skaffe sig reelt råderum til sit virke og kunne fylde dette virke ud kvalitativt.

Målet med kurset er at nedbryde dilemmaer og paradokser for dig, der står med egentlige ledelsesopgaver i dit arbejde, men uden de tilhørende lederbeføjelser. At give dig mulighed for at agere relevant i din konkrete situation, i stedet for at reagere på skiftende forventninger fra omgivelserne.

Din succes afhænger i høj grad af dine kollegers villighed til at følge dig og din evne til at skabe motivation og tillid. På kurset sætter vi fokus på din motivation for din rolle, dit personlige ledelsesrum, dine ledelsesdilemmaer og din legitimitet i organisationen – kort sagt det krydspres du befinder dig i, når du bedriver ledelse uden ledelsesbeføjelser.

Kurset tager udgangspunkt i en flertydighed af teoretiske tilgange, og du vil blandt andet vil stifte bekendtskab med kompleksitetsteori, narrativitet, pragmatisme, spil- og beslutningsteori, magtteori, motivationsteori og meget mere.

Ledelse er et vilkår for de fleste i deres professionelle virke. Ledelse af sager, processer, projekter, møder, indsatser. På dette kursus kalder vi din position agent og de tilknyttede kompetencer for agenthed (af engelsk agency).

Agenthed betyder både handlemuligheder og med hvilken autoritet man kan træde ind i disse handlemuligheder. Det er væsentlige begreber for mange professionelle, der dagligt oplever dilemmaer og paradokser i deres arbejde; krydspres, usagte forventninger, altid at være på vej mod et ikke-defineret mål. At se og arbejde med denne dobbelthed, er at arbejde med egen agenthed.

Indhold
Dag 1: at kunne arbejde i kompleksitet - om aflæsning og handlekraft
Dag 2: at kunne navigere i kontekster - om magt og afmagt
Dag 3: at lede møder og processer - om flow og begivenheder
Dag 4: at holde fokus i uforudsigelighed - om planer og alt det, der falder udenfor

Du lærer tre grundlæggende kompetencer, der er afgørende for at skabe agenthed i arbejdslivet:

  1. At kunne aflæse dine omgivelser, så du kan designe relevante aktiviteter,
  2. at kunne navigere sikkert i disse aktiviteter og
  3. at kunne stå med handlemuligheder, også når det hele bryder sammen, eller når kompleksiteten bliver for overvældende.

Kursets indhold og form er opbygget efter disse tre kompetencer. Kurset stiller ambitiøse krav til deltagerne, både hvad angår relevant litteratur, krævende øvelser og prioritering af hjemmeopgaver. Kurset vil i vid udstrækning arbejde eksemplarisk, det vil sige, at de konkrete udtryk for agenthed og ledelse, vil komme til udtryk i undervisningen. Deltagerne skal altså være klar på aktiv deltagelse og involvering, og ikke udelukkende agere modtagere af undervisning i emnet.

Målgruppe for kurset er alle der kan genkende, at der kræves aspekter i deres ledelse, for at kunne lykkes. Det vil typisk være medarbejdere i funktioner som koordinatorer, facilitatorer, interne konsulenter, projektledere og tilsvarende titler.

Undervisningsdatoer
Dag 1: 2. september 2021

Dag 2: 16. september 2021

Dag 3: 30. september 2021

Dag 4: 14. oktober 2021

Alle dage kl. 9.00 – 16.00

Undervisningsadresse
Center for Diplomledelse
Campusbuen 21
4600 Køge

Forplejning
Der vil på hver fremmødedag blive serveret en let frokost samt eftermiddagskage og -frugt.

Pris
Kr. 8.500,00
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Bøger er ikke inkluderet i prisen.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om forløbet, kan du kontakte kursussekretær Mette Grasberger info@centerfordiplomledelse.dk / 91346652

Gennemgående underviser er Klaus Bakdal. Han er uddannet cand.techn.soc., selvstændig organisations- og ledelseskonsulent, og forfatter til adskillige bøger og artikler indenfor ledelses- og organisationsfeltet. Han er en erfaren underviser, og har som konsulent stor erfaring med blandt andet afklaringsprocesser, konflikthåndtering, processtyring m.v.

Mulighed for eksamen
Deltagere, der ønsker det, kan købe en privatisteksamen i Forandringsledelse på et erhvervsakademi og opnå ECTS-point.