Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Ud fra forskellige paradigmer og videnskabsteoretiske positioner arbejdes med sondringen mellem episodiske kontra kontinuerte forandringer i offentlig kontekst:

Forandrings- og moderniseringsstrategier (teknisk rationelt, humanistisk, politisk, eksplorativt, økonomisk eller organisatorisk (E og O) med narrativ tilbygning. Endvidere nyere tænkninger (Fair proces samt neo-funktionalisme).

Perspektiver og teorier om forandring og modernisering analyseres op mod den offentlige leders egen position i såvel det store som det lille fællesskab med konsekvenser i form af krydspres/konsekvenser af modstilling og paradokser.

Tilrettelæggelse
Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner (4 undervisningsdage) samt 4 timers vejledning.

Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Optagelseskrav
Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Prøve
Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

ECTS
5

Pris
Kr. 7.500
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt let forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.