Diplomuddannelse i ledelse
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, EASJ.

Diplomuddannelsen i ledelse er målrettet dig der allerede er leder i den offentlige eller private sektor eller er på vej til et lederjob. Diplomuddannelsen giver dig papir på dine lederkompetencer.
 

Ny struktur på Diplomuddannelsen i ledelse
Pr. 1. august 2018 træder en ny studieordning i kraft for Diplomuddannelsen i ledelse. Det betyder, at de nuværende 6 moduler på den obligatoriske del (Det personlige lederskab 1+2, Ledelse og medarbejdere 1+2 samt Ledelse og organisation 1+2) fremover bliver til 3 obligatoriske moduler. Læs mere herom i dette link: Ny struktur på Diplomuddannelsen i ledelse

Bliv klar til dit studie - 16. og 20. august 2018
Akademisk læsning og skrivning
Link til ansøgningsskema
 
Modul 1 - start 23. august 2018
Aflevering: 20. december 2018, eksamen: 10. og 11. januar 2019
Link til ansøgningsskema


Modul 2 - start 22. august 2018
Aflevering: 19. december 2018, eksamen: 14. og 15. januar 2019
Link til ansøgningsskema

Modul 3 - start 21. august
2018
Aflevering: 19. december 2018, eksamen: 9. og 10. januar 2019
Link til ansøgningsskema

Stress, arbejdsmiljø og ledelse i Roskilde
Undgå dårligt psykisk arbejdsmiljø og medarbejdere/kollegaer/ledelse, der går ned med stress. Et velfungerende arbejdsmiljø kan sammen med en kvalificerede ledelse medvirke til at forebygge stress.
Læs mere om forløbet her og tilmeld dig ansøgningsskema

Valgfagsmoduler - start 27. august 2018
- Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
- Ledelse af samskabelsesprocesser
- Ledelse og coaching
- Projektledelse
- Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
Link til ansøgningsskema

Afgangsprojekt - start 30. august 2018
Aflevering: 22. november 2018, eksamen: uge 50 2018
Link til ansøgningsskema

Siden opdateres løbende.....


Folder om Diplomuddannelsen i ledelse
Kan du ikke åbne PDF-dokumenter, skal du installere Adobe Reader (gratis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erhvervsakademi Sjælland