Hvorfor dette initiativ?
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Hvorfor dette initiativ?

Alle institutionsledere og andre decentrale ledere med enten borgernære serviceopgaver og/eller væsentligt løn- og personaleansvar har ret til at blive tilbudt lederuddannelse på diplomniveau, der skal være gennemført senest i 2015.

Derfor har Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe  og Vordingborg Kommuner indledt et samarbejde med Center for Diplomledelse (et samarbejde mellem Zealand Business College og Køge Handelsskole i Erhvervsakademi Sjælland), så Kommunerne kan tilbyde deres ledere en diplomuddannelse i ledelse på højt niveau.

Udover diplomuddannelse i ledelse tilbydes der også en uddannelse for nye og kommende ledere. Målgruppen for denne uddannelse er alle nyansatte ledere eller medarbejdere, som har lyst til at prøve kræfter med ledelse som fag eller har potentiale til at blive fremtidens ledere.

Overgangen fra leder/ medarbejder til studerende
Når du bliver optaget på uddannelsen vil du opleve at gå fra at være leder eller medarbejder til at være studerende. Det betyder, at du igen skal til at læse lektier, reflektere over det læste og over undervisningen, og du skal igen til at skrive opgaver.. Samtidig vil du i forbindelse med uddannelsen være væk i flere dage fra din arbejdsplads. Alt dette kræver en indsat fra både dig og din arbejdsplads og ikke mindst din leder, ligesom familien vil opleve, at nogle af dine aftner og weekender vil blive brugt til at studere. Det vil med andre ord sige, at du skal være opmærksom på, at uddannelsesforløbet vil kræve en ekstra indsats af både dig og dine omgivelser i uddannelsesperioden.

Du har mulighed for at få en mentor, der kan hjælpe dig igennem mange af de udfordringer, du vil få i forbindelse med dit studie. En mentor kan også hjælpe dig med at ”omsætte” de mange teorier til din virkelighed, ligesom du har mulighed for at få gode råd fra en mere erfaren leder.

Det er dog ikke kun hårdt arbejde at studere. På uddannelsen vil du møde en lang række inspirerende undervisere og medstuderende, som vil diskutere ledelsens mange facetter og udfordringer. De teoretiske begreber og de virkelighedspraktiske drøftelser vil være med til at løfte dig og dit lederskab.

På hjemmesiden vil du kunne læse mere omkring diplomuddannelsen i ledelse og uddannelsen for nye og kommende ledere. Har du ydereligere spørgsmål til uddannelserne, er du velkommen til at kontakte din HR-afdeling.

Med venlig hilsen

Styregruppen

"Jeg har fået den gave at få lov at tage en diplomuddannelse i Ledelse. Det har været en lang, stormfuld, begivenhedsrig, glædelig, slidsom, udviklende og fantastisk oplevelse. Emnerne har været yderst relevante, og sparringen med underviserne og kolleger fra andre kommuner har været meget givtig".
Citat af Anne Grimsbo, dagplejeleder i Stevns Kommune

 

 

 

 
Erhvervsakademi Sjælland