Adgangskrav

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse  eller
  • akademiuddannelse gennemført som reguleret forløb eller
  • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, kan ansøge om et adgangsbevis via en realkompetencevurdering.

Det vil være en fordel, hvis du har ledelsesfunktioner eller -opgaver under uddannelsen. På den måde vil dit uddannelsesforløb være tæt relateret til din jobsituation.