Valgmodul

Ledelse og facilitering
– Opstart 7. september

Valgmodul
Det centrale begreb vil være ’mødet’ mellem mennesker i bred forstand og de processer, der knytter sig hertil. Modulet vil have fokus på møder, processer og projektforløb og de tilknyttede dynamikker, men også sammenhængen til organisationens strategiske/taktiske målopfyldelse, effektivitet, kvalitet, læring og trivsel.
Den faglige struktur bygges op om følgende tematikker:
 • Facilitering af møder, der giver mening
 • Facilitering af netværk og videndeling
 • Kommunikation og sprog i forhold til procesledelse og facilitering
 • Facilitering i den offentlige organisation, der er team- og gruppebaseret
 • Ændrings- og forandringsstrategier i den offentlige organisation – hvordan facilitere vedtagne ændringer

 

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Tilrettelæggelse

Modulet afvikles over 4 hele dage eller 28 lektioner i alt, hvor af sidste dag reserveres til prøvehandlinger i det trygge rum. Undervisningen afvikles i øvrigt med 14 dages mellemrum.

Deltagerne indsætter forud for modulstart et kort, personligt CV, der nærmere beskriver deltagernes position i den offentlige organisation og erkendt behov for personligt at arbejde med procesledelse og proceskonsultation.

Der vekselvirkes løbende gennem de 4 første undervisningsgange mellem kortere, teoretiske oplæg og øvelser, der eksemplificerer den enkelte facilitereringsmetode -med særskilt kig på områder, hvor deltagernes praksis kan videreudvikles, også set i forhold til skabelse af øget anvendelse i egen praksis.

Ved afslutning af hver undervisningsgang laves aftaler om, at deltagerne inden næste undervisningsgang ’går hjem’ for at afprøve faciliteringsgreb hjemme i egen praksis. Ved næstfølgende undervisningsgang fortælles om og reflekteres i fællesskab over erfaringer med afprøvningen.

Prøve

Prøve i modulet tilrettelægges i overensstemmelse med mulighederne i prøveallonge til studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse, version 01.01. 2021:

Skriftligt produkt: synopsis, max 4-5 sider, efterfulgt af mundtlig prøve. Synopsis om-fatter opgaveløsers udkast til drejebog for et møde i bred forstand og beskriver i øvrigt kort opgaveløsers position og organisatoriske kontekst.
Mundtlig prøve på 30 minutter under medvirken af ekstern censor.
Bedømmelse i henhold til 7-trinsskalaen.

Pris

Kr. 9.200

Tilmeld dig her
 • 5 ECTS point
 • Økonomisk tilskud: Mulighed for at søge kompetencefonde
 • Kan tages som et selvstændigt modul
 • Undervisere: Klaus Bakdal og Tim Christensen
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Inklusiv forplejning
 • Fysisk fremmøde
 • Undervisningsdatoer 2022
  7. september
  21. september
  5. oktober
  11. oktober

  Aflevering af skriftligt produkt
  28. oktober

  Eksamen
  7. november 2022

 • Ved spørgsmål kan du kontakte studiesekretær Mette Grasberger på
  info@centerfordiplomledelse.dk
  91346652

Vil du tale med en vejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…