Vær den vigtigste agent i dit eget arbejdsliv

Rigtig mange mennesker arbejder reelt med ledelse uden rigtig at være det bevidst.
Varetager du en rolle som intern konsulent, som koordinator, tovholder og projektansvarlig, så arbejder du som leder.

Vær den vigtigste agent i dit eget arbejdsliv

Rigtig mange mennesker arbejder reelt med ledelse uden rigtig at være det bevidst.
Varetager du en rolle som intern konsulent, som koordinator, tovholder og projektansvarlig, så arbejder du som leder – men uden lederbeføjelser. Derfor vil det give god mening, at du får styrket kompetencer og få ajourtført din værktøjskasse, så den passer til din funktion.

 

På Center for Diplomledelse på Køge Handelsskole kan du gennem kurset ”Ledelse uden lederbeføjelser” blive skarp på din egen rolle, når du arbejder som koordinator, tovholder og projektansvarlig – både formelt og uformelt,” siger Klaus Bakdal, som er den gennemgående underviser på forløbet.

”Målet med kurset er, at vi sammen skal nedbryde dilemmaer og paradokser for dig, der står med egentlige ledelsesopgaver i dit arbejde, men uden de tilhørende lederbeføjelser. Vi skal give dig mulighed for at agere relevant i din konkrete situation, i stedet for at reagere på skiftende forventninger fra omgivelserne,” siger Klaus Bakdal.

 

”Din succes afhænger i høj grad af dine kollegers villighed til at følge dig og din evne til at skabe motivation og tillid – så det bliver meget båret af din person og dine evner til at skabe relationer – og det er sårbart, idet det baserer sig på gensidig tillid.  På kurset sætter vi derfor fokus på din motivation for din rolle, dit personlige ledelsesrum, dine ledelsesdilemmaer og din legitimitet i organisationen – kort sagt kortlægger vi det krydspres, som du befinder dig i, når du bedriver ledelse uden lederbeføjelser. Vi professionaliserer groft sagt din funktion – og giver dig plads – og får skabt den distance, der bør være mellem personen og funktionen – netop ved at du bliver dig din rolle bevidst,” siger Klaus Bakdal.

Afgang til en kompleks verden

”Kurset tager udgangspunkt i en flertydighed af teoretiske tilgange, og du vil blandt andet vil stifte bekendtskab med teori og strategier af forskellig slags. Ledelse er et vilkår for de fleste i deres professionelle virke. Det drejer sig om ledelse af sager, processer, projekter, møder, indsatser etc.. På dette kursus kalder vi din position agent og de tilknyttede kompetencer for agenthed (af engelsk agency). Agenthed dækker over alle de handlemuligheder, du har i rollen – og det er dem, vi sammen afdækker på forløbet. Det er væsentlige begreber for mange professionelle, som til dagligt oplever dilemmaer og paradokser i deres arbejde – i krydspres, i usagte forventninger og i fornemmelsen af altid at være på vej mod et ikke-defineret mål. På forløbet skal vi lære at se og arbejde med denne dobbelthed, så du kan se klart på din rolle,” siger Klaus Bakdal.

Hvis du vil vide mere om forløbet kan du kontakte kursussekretær Mette Grasberger info@centerfordiplomledelse.dk / 91346652. Forløbet er tilrettelagt over fire dage samt en workshop.