Specialemodul - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Specialemodul

Her lærer du selvstændigt at kunne identificere og analysere en kompleks, ledelsesmæssig problemstilling under anvendelse af udvalgte teorier og metoder – og kunne vise afprøvning af ledelsesmæssige handlemuligheder i praksis.

Specialets tema, problemstilling, problemformulering og undersøgelsesdesign fastlægges således af den studerende, men skal godkendes (problemformulering) af påsat vejlede/studieleder. Væsentligt her er, at tema og problemstilling baserer sig på egen organisatorisk praksis, og at problemstillingen i sig selv rummer kompleksitet.

Det faglige indhold adresserer typisk tematikker, problemstillinger og teoretisk basis fra de forudgående standard- og valgmoduler.

Optagelseskrav

Adgangskravet til specialemodulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Du skal desuden have bestået 3 standardmoduler og 3 valgfrie moduler. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Ved tilmelding angiver den studerende sine indledende tanker om tematik og problemstilling for specialeprojektet.

Tilrettelæggelse

½ dag med fælles introduktion til deltagerne med formalia i forhold til udarbejdelse af projektet (længde, tekniske formalia i forhold til rapportteknik, krav til projektet (videnskabsteoretisk grundlag, dataindsamling, analyse, problemløsning og afprøvning i praksis), rapportens opbygning og anbefalede struktur)

2 dages undervisning (til dels repetition fra tidligere moduler) med hensyn til dataindsamling og etablering af empirisk grundlag, brug af teori i forhold til problemløsning og afprøvning i praksis.

Ud over undervisningsdelen tildeles hver deltager 15 timers vejledning, som er det pædagogisk-didaktiske omdrejningspunkt i forhold til at støtte deltagerens selvstændige udarbejdelse af projektet.

Prøve

Kombinationsprøve: afgangsprojekt har et omfang mellem 40 og 50 sider med efterfølgende mundtlig eksamen (1 time).
Ekstern censur.

Tilmeld dig!

Kalender kommer her…

 • Opstart 16. august 2023

  16. august kl. 9-12: Intro til specialemodul
  22. august kl. 9-16: Specialeworkshop
  25. august kl. 9-16: Specialeworkshop
  1. november: Aflevering inden kl. 12
  16. og/eller 17. november 2023: Eksamen

 • 15 ECTS point
 • Pris: 15.500 kr.
 • Økonomisk tilskud: Ja
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Forplejning inkl.
 • Fysisk fremmøde

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer