Ledelse og facilitering med awareness

Ledelse og facilitering med awareness

Faciliteringsuddannelse
– facilitering af møder, der skaber værdi og mening

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 5 ECTS, der består af valgmodulet Ledelse og facilitering på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse

Dag 1:

 • Fokus på awareness
 • Opmærksomhed på ‘dem’ og ‘mig’
 • Vi arbejder med empati og dialogens natur i samarbejdet
 • systemiske begreber bl.a. autopioese

Dag 2:

 • Feedbacktyper og virkemidler
 • Samtaleformer
 • Roller og magt
 • Intentionalitet
 • Positionering og gamemaster

Dag 3:

 • Gruppedynamikker
 • Faser, liv og udfordringer
 • Faciliteringens udfordringer

Dag 4:

 • Procesfacilitering
 • Metoder og værktøjer
 • Mødediagrammet, drejebog mm.

Dag 5:

 • Vejeldning
 • Synops – vi støtter hinanden

Optagelseskrav

Adgangskravet til eksamen på modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Prøve

Prøve i modulet tilrettelægges i overensstemmelse med mulighederne i prøveallonge til studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse, version 01.01. 2021:

Ledelse og facilitering
Skriftligt produkt: synopsis, max 4-5 sider, efterfulgt af mundtlig prøve. Synopsis omfatter opgaveløsers udkast til drejebog for et møde i bred forstand og beskriver i øvrigt kort opgaveløsers position og organisatoriske kontekst.
Kombinationsprøve: skriftligt produkt (synopsis) og mundtlig prøve (30 minutter).
Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.
Bedømmelse i henhold til 7-trinsskalaen.

Pris

Kr. 9.900 (momsfritaget)

Undervisningsdatoer 2023/2024

27. november
11. december
15. januar 2024
22. januar
29. januar (½ dag)

Aflevering – 16. februar 2024
Mundtlig prøve – 26. februar 2024

Tilmeld dig her
 • 5 ECTS point ved bestået eksamen
 • Pris:
  Kr. 9.900 (momsfritaget)
 • Økonomisk tilskud:
  Mulighed for at søge kompetencefonde
 • Undervisningsadresse:

  Center for Diplomledelse i Køge, Campusbuen 21, 4600 Køge

 • Inklusiv let forplejning
 • Fysisk fremmøde
 • Ved spørgsmål til tilmelding kan du kontakte studiesekretær Mette Grasberger på
  info@centerfordiplomledelse.dk
  91346652
 • Ved spørgsmål til indhold kan du kontakte studieleder Tim Christensen på 40107401

Vil du tale med en vejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…