VALGFRIT MODUL - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Kommunal projektlederuddannelse

Valgmodul Projektledelse

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 5 ECTS, der består af valgmodulet Projektledelse på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse

For at et projekt skal lykkes er det vigtigt med tydelighed om formål, leverancer, planlægning, organisering og klare strategier for at imødegå de stadig større risici projekter mødes af. Det kræver overblik, systematisering samt en forståelse af vilkår og rammer, herunder indsigt i håndtering af interessenter og styregruppe. Projektledelse kan give dig denne systematik, så dine forandringsprojekter forankres langt bedre i gennemarbejdede planer for det, du ønsker at opnå.

Indhold og program

Forløbet består af i alt 6 moduler som hver er af en dags varighed.

Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver med udgangspunkt i relevant teori og deltagernes egen praksis.

Modul 1
 • Introduktion til og rammesætning for forløbet, samt gensidig præsentation
 • Projektledelse i kommunal kontekst, herunder forskellige projekttyper og krav, samt projektmodeller med udgangspunkt i deltagernes projektmodel/-modeller
 • Indledende drøftelse af projektledelse og styring på basis af deltagernes erfaringer og praksis.
 • Præsentation af hjemmeopgave
Modul 2 – Projektforståelse
 • Opsamling på hjemmeopgave
 • Projektledelse og projektarbejde og projekttypologier
 • Projektlederens ledelsesopgaver
 • Baggrund, formål, målformulering og interessentanalyse
 • Præsentation af hjemmeopgave
Modul 3 – Projektplanlægning
 • Opsamling på hjemmeopgave
 • Projektleders planlægning, set i relation planlægning under sikre henholdsvis usikre vilkår
 • Metoder og redskaber adresseres, så som milepælsplan, projektorganiseringsmodeller, risikoanalyse og kommunikationsplan
 • Præsentation af hjemmeopgave
Modul 4 – projektopstart og gruppeledelse
 • Opsamling på hjemmeopgave
 • Øvelser med fokus på milepælsplanlægning og risikoanalyser
 • Fokus på projektgennemførelse og projektledelse, herunder ledelse af projektteam
 • Forandringskommunikation, konflikthåndtering og feedback
 • Præsentation af hjemmeopgave
Modul 5 – Ledelse og styring
 • Personlig ledelsesstil
 • Deltagernes erfaringer med effekt af projektforløb
 • Fokus på projektevaluering
 • Metoder og redskaber til dokumentation af effekt og fremdrift
 • Gode vaner
Modul 6
 • Opsamling på forløbets emner
 • Vejlednings- og opgaveskrivningsworkshop

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner (4 undervisningsdage) samt 4 timers vejledning.

Forud for modulstart indsender deltageren et skriv om egne og gerne egen organisations erfaringer og praksis i relation projektledelse/projektorganisering samt refleksioner herover med henblik på læringsbehov.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Modulet tilrettelægges over en didaktik, der følger den fag-faglige didaktik, der kendetegner projektledelse og/-organisering:

 • Begrebsafklaring og begrundelse for projektledelse i den offentlige organisation
 • Projektplanlægning under sikre henholdsvis usikre vilkår og ledelsesmæssige tiltag i forhold hertil
 • Projektledelse med henblik på projektgennemførelse og projektaflevering
 • Projekteffekt og projektevaluering samt grundpræmisser for offentlige organisationer om forandring – og konsekvenser for den offentlige leders praksis

Prøve

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Tilmeld dig!
Undervisningsdatoer 2024

6 undervisningsdage + mundtlig prøve

Datoer for efterår 2024 er på vej!

 • Datoer for efterår 2024 er på vej!

  Ved interesse kontakt Mette Grasberger på 91346652 eller Tim Christensen på 40107401. Du kan også sende en mail til info@centerfordiplomledelse.dk

 • 5 ECTS point
 • Pris: kr. 18.500 (momsfritaget)
 • Kan tages som et selvstændigt modul
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Forplejning inkl.
 • Fysisk fremmøde

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer