VALGFRIT MODUL - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

HR som forandringsagent

Den effektive rådgivers DNA

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 5 ECTS, der består af valgmodulet Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse

På HR som forandringsagent lærer du, hvordan du som rådgiver til den enkelte leder, ledergruppe, chefgruppe eller direktion skal mestre forankring af større eller mindre organisatoriske forandringstiltag. Hvad kræver det af mennesket bag den effektive rådgiver? Hvilket mindset er gavnligt og hvad skal du mestre i rollen som rådgiver, for at forandringer bliver understøttet og kommer ud og leve i organisationen?

På forløbet lægger vi op til læring i to forskellige spor. Fagfagligt vil vi udforske forandrings- og udviklingsprocesser, og ud fra forskellige paradigmer og videnskabsteoretiske positioner arbejde med sondringen mellem episodiske kontra kontinuerlige forandringer i offentlig kontekst.

I det andet spor arbejder vi med den rolle du, som HR-konsulent, har som rådgiver. Når du lykkes og slår til i rollen som rådgiver, hvilken viden, greb og kompetencer har du bragt i spil?

”Man skal som rådgiver kunne kende sin plads – og på den ene side have vovemodet til at udfordre og foreslå og på den anden side have musikaliteten til at kalibrere, hvornår det er tid til at tie og eksekvere”

Miriam Hvidt, Direktør for HR, Jura & Facilities, Senior Vice President Tryg

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Indhold og fokuspunkter

Forløbet har fokus på inddragelse af deltagernes egen praksis og erfaringer og er bygget op om disse tematikker:

 • Forandringsstrategier
 • Rådgiverens mindset, strategiske forankring, retoriske forberedelse og psykologiske disponering
 • Det strategiske perspektiv bag forandringen
 • Udviklingsprocesser baseret på den narrative tilgang
 • At have sig selv med i rådgiverrummet – dit instrumentbræt for at lykkes
 • En operationel tilgang, der kombinerer flere perspektiver, men med fastlæggelse af lederens kontekst, vilkår og medarbejderinddragelse

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 6 undervisningsdage med efterfølgende opgaveskrivning og mundtlig prøve.

Underviser

Susanne Hartmann Rasmussen har mere end 15 års erfaring med ledelse af kommunale forandringsprocesser

Prøve

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Der udarbejdes et miniprojekt med et omfang, svarende til 5-8/10-16 A4- side ved gruppefremstillet produkt inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at dataindsamling indgår i miniprojektet.
Kombinationsprøve: skriftligt produkt (miniprojekt) og mundtlig prøve (30 minutter).
Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.

Tilmeld dig

Kalender kommer her…

 • 5 ECTS point
 • Pris: Kr. 18.500 (momsfritaget)
  Dertil må påregnes en udgift til bøger på ca. kr. 1.500
 • Økonomisk tilskud: Mulighed for at søge kompetencefonde
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Let forplejning inkl.
 • Fysisk fremmøde
 • Undervisningsdatoer 

  Konkrete datoer er på vej.

  Er du interesseret, kan du kontakte Mette Grasberger på 91346652 eller info@centerfordiplomledelse.dk

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer