Faciliteringsuddannelse med valgmodul Ledelse og facilitering

Faciliteringsuddannelse
– facilitering af møder, der skaber værdi og mening

Valgmodul Ledelse og facilitering

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 5 ECTS, der består af valgmodulet Ledelse og facilitering på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse

Grib dirigentstokken og få mere ud af dine møder. Lær hvordan du styrer modstand og stopper vedkommende, der har sadlet kæphesten og rider ud af sidesporet.

Vi træner facilitatorens rolle i rugbrødsmødet – hvordan du holder kursen og får mødedeltagere involveret og engageret i at skabe de ønskede resultater.

Vi træner metoder til at få mødedeltagere til at tænke og arbejde parallelt.

Vi træner og reflekterer over den særlige position facilitatoren er i, hvor man styrer på rammerne og ikke på indholdet.

Vi sætter teori på, som bygger på baggrundsforståelse – og for at øge dine valgmuligheder i mødesituationer, så du ved hvornår du skal ændre kursen fra fast mødeledelse til en mere dynamisk kanalisering af deltagernes energi.

Vi veksler mellem teori, træning og refleksion – samt øver os ’hjemme’ på jobbet.

Du får indblik i dine største udfordringer under møder, og får værktøjer til at stå stærkere i din rolle som mødeleder og facilitator.

Undervisningen

Undervisningen foregår over 4 dage. Der er mulighed for at gå til eksamen på diplomniveau – vælger du det, vil der være en forberedende eksamensworkshopdag.

Dag 1:
Omhandler hvordan du faciliterer ’rugbrødsmødet’, så det skaber værdi og mening.

Dag 2:
Vi sætter fokus på den systemiske og anerkendende teori samt spørgsmålstyperne; sprogets og kommunikationens vigtighed og betydning i coaching og facilitering.

Dag 3:
Vi træner netværk og videndeling og afprøver nye måder at netværke og videndele på.

Dag 4:
Dagen omhandler forandringer i organisationer, og hvad de betyder for facilitering og facilitator samt skabe paralleltænkning så alle følges ad i mødets forskellige faser.

Optagelseskrav

Adgangskravet til eksamen på modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Prøve

Prøve i modulet tilrettelægges i overensstemmelse med mulighederne i prøveallonge til studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse, version 01.01. 2021:

Ledelse og facilitering
Skriftligt produkt: synopsis, max 4-5 sider, efterfulgt af mundtlig prøve. Synopsis omfatter opgaveløsers udkast til drejebog for et møde i bred forstand og beskriver i øvrigt kort opgaveløsers position og organisatoriske kontekst.
Kombinationsprøve: skriftligt produkt (synopsis) og mundtlig prøve (30 minutter).
Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.
Bedømmelse i henhold til 7-trinsskalaen.

Pris

Kr. 8.000 (momsfritaget)

Undervisningsdatoer 2023

30. oktober
6. november
16. november
20. november
28. november – Workshopdag for de, der ønsker at gå til mundtlig prøve og opnå 5 ECTS point

Aflevering – 4. december
Mundtlig prøve – 11. december (+ evt. 12. december ved mange deltagere)

Tilmeld dig her

Vil du tale med en vejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…