MODUL 1 - Det personlige lederskab og forandring (DOL)

Det personlige lederskab og forandring

Styrk dine lederevner såvel personligt som fagligt, og vær den leder du selv ønsker. Få rodfæste i din rolle som leder, og bliv endnu skarpere til at håndtere komplekse lederopgaver.

Modulet bygges op over en række temaer og perspektiver på det personlige lederskab og forandring (set dels som personlig forandring, dels som en kommunikativ opgave) inkl. grundlæggende tema om dataindsamling:

 • Den ledelsesmæssige udfordring for den offentlige leder
 • Ledelse set eksistentialistisk, ud fra organisationens strategi og meningskabelse
 • Ledelse set ud fra et filosofisk perspektiv, herunder metoder til skabelse af eftertænksomhed og refleksion. Etik og identitet
 • Lederens varetagelse af kommunikative opgaver og personlige kommunikationsstrategier
 • Lederen som oversætter, værdsætter og skaber af forandring via sproget
 • Lederen og ledelse set ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv, herunder autenticitet, følgeskab og autoritet. Positiv psykologi for lederen.
 • Lederen som undersøger: indsamling af primært kvalitative data og fortolkning heraf
 • Ledelse og modstillinger, herunder leadership kontra management

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 56 lektioner (8 undervisningsdage) samt 2 timers vejledning.

Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Fordelene

 • Den ledelsesmæssige udfordring for den offentlige leder
 • Ledelse set eksistentialistisk, ud fra organisationens strategi og meningskabelse
 • Ledelse set ud fra et filosofisk perspektiv, herunder metoder til skabelse af eftertænksomhed og refleksion. Etik og identitet
 • Lederens varetagelse af kommunikative opgaver og personlige kommunikationsstrategier
 • Lederen som oversætter, værdsætter og skaber af forandring via sproget
 • Lederen og ledelse set ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv, herunder autenticitet, følgeskab og autoritet. Positiv psykologi for lederen.
 • Lederen som undersøger: indsamling af primært kvalitative data og fortolkning heraf
 • Ledelse og modstillinger, herunder leadership kontra management

Prøve

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Der udarbejdes et projekt med et omfang svarende til max 8 A4-sider (2400 anslag pr. side) inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at data fra egen praksis indgår.

Tilmeld dig!Se datoer

Kalender kommer her…

 • 10 ECTS point
 • Pris: Kr. 14.500
 • Økonomisk tilskud: JA
 • Underviser: Klaus Bakdal
 • Kan tages som et selvstændigt modul
 • Forplejning er inkluderet i prisen
 • Fysisk fremmøde
 • Tre hold
 • Campusbuen 21, 4600 Køge (Hold 1)
  Hauser Plads 32, København (Hold 2)
  Hedegårdsvej 88, København (Hold 3)
 • Undervisningsdatoer – Hold 1 (Køge)

  8. + 9. september 2022
  23. september
  30. september
  13. + 14. oktober
  28. oktober
  4. november
  Alle dage kl. 9.00 – 16.00

  Aflevering af opgave
  14. november 2022
  Eksamen
  28. november 2022

 • Undervisningsdatoer – Hold 2 + Hold 3 (København)

  3. + 4. oktober 2022
  24. oktober
  31. oktober
  14. + 15. november
  28. + 29. november
  Alle dage kl. 9.00 – 16.00

  Aflevering af opgave
  Dato følger
  Eksamen
  Dato følger

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Se flere moduler her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer