MODUL 1 - Det personlige lederskab og forandring (DOL)

Det personlige lederskab og forandring

Styrk dine lederevner såvel personligt som fagligt, og vær den leder du selv ønsker. Få rodfæste i din rolle som leder, og bliv endnu skarpere til at håndtere komplekse lederopgaver.

Modulet bygges op over en række temaer og perspektiver på det personlige lederskab og forandring (set dels som personlig forandring, dels som en kommunikativ opgave) inkl. grundlæggende tema om dataindsamling:

 • Den ledelsesmæssige udfordring for den offentlige leder
 • Ledelse set eksistentialistisk, ud fra organisationens strategi og meningskabelse
 • Ledelse set ud fra et filosofisk perspektiv, herunder metoder til skabelse af eftertænksomhed og refleksion. Etik og identitet
 • Lederens varetagelse af kommunikative opgaver og personlige kommunikationsstrategier
 • Lederen som oversætter, værdsætter og skaber af forandring via sproget
 • Lederen og ledelse set ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv, herunder autenticitet, følgeskab og autoritet. Positiv psykologi for lederen.
 • Lederen som undersøger: indsamling af primært kvalitative data og fortolkning heraf
 • Ledelse og modstillinger, herunder leadership kontra management

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 56 lektioner (8 undervisningsdage) samt 2 timers vejledning.

Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Prøve

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Der udarbejdes et projekt med et omfang svarende til 8-10 A4-sider (2400 anslag pr. side) inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at data fra egen praksis indgår. Miniprojektet tager afsæt i den studerendes egen organisation og mere konkret case fra egen praksis med adressering af personligt lederskab og kommunikation.

Tilmeld dig!
 • Undervisningsdatoer 2024

  27. august
  10. september
  17. september
  24. september
  1. oktober
  8. oktober
  22. oktober
  12. november

  Aflevering – 29. november
  Mundtlig prøve – 10. december 2024

  Undervisning kl. 9.00-16.00

 • 10 ECTS point
 • Pris: Kr. 16.000 (momsfritaget)
 • Økonomisk tilskud: JA
 • Kan tages som et selvstændigt modul
 • Let forplejning er inkluderet i prisen
 • Fysisk fremmøde i Køge
 • Campusbuen 21, 4600 Køge

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Se flere moduler her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer