VALGFRIT MODUL - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Coaching

Generelt arbejdes på modulet med midler som refleksion, dialogisk samtale, værdiorientering, positionering og handlingskraft og hvor den offentlige leder har en central position i at iscenesætte.

På modulet sættes fokus på den ”ny lederrolle” og lederens ”kommunikative kompetencer”, mere specifikt på lederen som den coachende dialog-partner i en offentlig organisatorisk sammenhæng og i et ledelsesmæssigt perspektiv.

Der tages afsæt i ”3. generations coaching”, der bl.a. peger på, at lederen skal evne at bringe sig selv på banen og bidrage med egne refleksioner – i en symmetrisk dialog – men også gennem asymmetri/metakommunikation skal sikre den klare rammesætning og synliggørelsen af vilkår.

”3.generations coaching” bringer den ledelsesbaserede, den systemiske og den narrative coaching et skridt videre og tilstræber en bevægelse mellem et eksistentiel-oplevelsesorienteret og et relationelt perspektiv. Dog med fokus på, at det er lederen, som gennemfører coachingprocesser i egen organisation – hvilket forstærkes ved teorier og modeller om ledelsesbaseret coaching.

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner (4 undervisningsdage) samt 4 timers vejledning.

Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede, herunder indsamle data om egen organisations formelle vedtagelser om samtalesystemer og tilsvarende.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Fordelene

Lederrolle

På modulet sættes fokus på den ”ny lederrolle” og lederens ”kommunikative kompetencer”, mere specifikt på lederen som den coachende dialogpartner i en offentlig organisatorisk sammenhæng og i et ledelsesmæssigt perspektiv.

3 . generations coaching

Der tages afsæt i ”3. generations coaching”, der bl.a. peger på at lederen skal evne at bringe sig selv på banen og bidrage med egne refleksioner – i en symmetrisk dialog – men også gennem asymmetri/metakommunikation skal sikre den klare rammesætning og synliggørelsen af vilkår.

”3. generations coaching” bringer den ledelsesbaserede, den systemiske og den narrative coaching et skridt videre og tilstræber en bevægelse mellem et eksistentiel-oplevelsesorienteret og et relationelt perspektiv. Dog med fokus på, at det er lederen, som gennemfører coachingprocesser i egen organisation – hvilket forstærkes ved teorier og modeller om ledelsesbaseret coaching.

Modulet er til dels øvelsesbaseret i spørgeteknikker, dialogformer, refleksionsøvelser med afsæt i teorier og perspektiver på coaching og til dels også fokus lederens muligheder som facilitator i relation til proces og procesledelse i den offentlige organisation

Prøve

Der anvendes en mundtlig prøveform, som giver deltageren mulighed for at demonstrere færdigheder i brug af coaching som ressource for ledelse af medarbejdere (individ eller gruppe)

Bedømmelsen bliver således

 • Mundtlig prøve (30 minutter) med afsæt i synopsis (1-2 A4 sider).

eller

 • Mundtlig prøve med afsæt i videooptagelse af coaching session (max ca. 20 minutter), ledsaget af kort drejebog for sessionen.

Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.

Tilmeld dig!
 • Undervisningsdatoer 2023
  29. august 2023
  4. september
  19. september
  20. september
  5. oktober

  Undervisning fra kl. 9.00-16.00

  Aflevering 13. oktober
  Mundtlig prøve 24. og/eller  25. oktober 2023

  Tag 3 valgmoduler i én

 • 5 ECTS point
 • Pris: Kr. 8.000 (momsfritaget)
 • Kan tages som et selvstændigt modul
 • Underviser: Klaus Bakdal
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Let forplejning inkl.
 • Fysisk fremmøde

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer