VALGFRIT MODUL - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Kvalitetsledelse

- med særligt fokus på implementering af kvalitetsudvikling og -metoder i selvstyrende teams

Et særligt tilrettelagt og tonet forløb på 5 ECTS, der består af valgmodulet Ledelse af forandringsprocesser i offentlige organisationer på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse

Bliv den leder, der både styrer forandringer og mestrer dem med lethed. Dette uddannelsesforløb i forandringsledelse er din nøgle til at forstå de dybtliggende menneskelige mekanismer bag enhver forandringsproces og lære, hvordan du leder dig selv, dine medarbejdere og din organisation godt gennem forandringsprocesser.

Med dette forløb får du teoretisk viden og praktiske redskaber, som ruster dig til at navigere gennem selv de mest komplekse forandringsprojekter. Vi tager dig med på en rejse gennem tænkning, planlægning, udførelse og forankring af forandringer, uanset om de er små dagligdags forandringer eller store organisatoriske omvæltninger.

Vores tilgang bygger på de nyeste erkendelser inden for teorier og metoder, som giver dig nøglen til at forme den ønskede adfærd i din organisation. Med denne viden i hånden kan du skabe en kultur, hvor forandringer ikke blot sker, men bliver en naturlig del af organisationens kultur.

Tag det første skridt mod at blive en god forandringsagent i din organisation. Tilmeld dig vores uddannelsesforløb i forandringsledelse, hvor forandring ikke er noget vi frygter, men noget, vi omfavner med engagement.

Optagelseskrav

Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner (5 undervisningsdage) samt 2 timers vejledning.

Forud for modulet tilstilles deltagerne et forventningsafstemningstema med henblik på deltagernes forskellige forudsætninger og forventninger. Endvidere bliver deltagerne bedt om at foretage intern, organisatorisk afstemning af forventninger til lederen og forløbet i samarbejde med nærmeste overordnede.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Prøve

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

Der udarbejdes et miniprojekt med et omfang, svarende til 5-8/10-16 A4- side ved gruppefremstillet produkt inkl. problemstilling og problemformulering. Der stilles krav om, at dataindsamling indgår i miniprojektet.
Kombinationsprøve: skriftligt produkt (miniprojekt) og mundtlig prøve (30 minutter).
Bedømmelse efter 7-trinsskalaen

Tilmeld dig

 • 5 ECTS point
 • Pris: Kr. 14.800 (momsfritaget)
 • Let forplejning er inkluderet i prisen
 • Økonomisk tilskud: Mulighed for at søge kompetencefonde
 • Fysisk fremmøde
 • Campusbuen 21, 4600 Køge
 • Undervisningsdatoer 2024/2025

  11/12, 2024
  8/1, 2025
  15/1, 2025
  22/1, 2025
  29/1, 2025 (WS)
  Aflevering af opgave – 9/2, 2025
  Mdt. prøve – 26/2 + evt. 27/2, 2024

  Undervisning kl. 9.00-16.00

  Tag 3 valgmoduler i én

  Coaching + Ledelse og facilitering + Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer