3 workshops

Regenerativ ledelse og tænkning

Tre workshops hvor vi udforsker en ny vej mod langsigtet trivsel og robusthed

Regenerativ ledelse handler ikke kun om at opnå øjeblikkelige resultater, men om at skabe en varig og meningsfuld indflydelse på vores organisationer og samfund.

Velkommen til vores tre workshops om regenerativ ledelse, hvor vi dykker ned i konceptet om langsigtede gevinster og indre/ydre bæredygtighed i organisationer. Vi vil sammen udforske, hvordan vi kan bringe det bedste fra fortiden i spil i fremtidens kontekst. Sammen udforsker vi de banebrydende ideer og praksisser, der kan drive vores organisationer mod en bæredygtig og regenerativ fremtid. Vi præsenterer grundlæggende dyder, der fremmer mening og trivsel i et indre bæredygtigt perspektiv.

I en tid hvor stress og mistrivsel vokser, er det vigtigt at stoppe op og redefinere vores kultur og ledelsespraksis. Vi integrerer dybe menneskelige behov i vores kendte ledelsesværktøjer – og øger indre robusthed og bæredygtighed – til organisationens langsigtede fordel.

Udviklingsforløbet består af tre sammenhængende workshops, der hver har fokus på tre bærende elementer i udviklingen af regenerativ ledelse og praksis.

Indhold og fokuspunkter

Workshop 1: Samspillet mellem indre og ydre bæredygtighed – samt fokus på vores mindset

Der er ikke længere tvivl om, at vi længe har behandlet naturen og ofte også os selv på måder som ikke er bæredygtige. Forskerne peger med en meget stor finger på, at det haster, at vi vågner op. De siger, at vi snarest skal have erstattet det forældede tankesæt, som har skabt den polykrise vi står med, med et mindset som kan genskabe forbundetheden med os selv, hinanden og naturen. Med andre ord er der brug for et regenerativt paradigmeskifte. Men hvordan kommer vi i gang med det? Vejen dertil er to-foldig. På ”ydre-siden” skal vi i gang med at eksperimentere med og etablere konkrete regenerative praksisser både selv, på arbejdspladsen og i naturen.

På ”indersiden” skal vi samtidig
(a) opdyrke et mere livgivende og naturbaseret mindset såvel som
(b) træne de tilhørende personlige kvaliteter, der støtter op om et sådant mindset.

Mød op på dagen, hør underviserens erfaringsbaserede bud på både ”ydre-siden” og ”indersiden”, deltag i refleksionerne og afprøv selv flere regenerative praksisser.

NB! Forvent en involverede dag bestående af både oplæg, refleksioner og øvelser i naturen. HUSK derfor et siddeunderlag, en vandflaske og praktisk tøj, der passer til vejrliget.

Workshop 2: Det bæredygtige personlige lederskab

Vi er nødt til at skabe arbejdspladser med overskud og innovationskraft ellers får vi det resultat som vi plejer. Og for at skabe gode arbejdspladser er vi nødt til at adressere den mentale sundhed. FN´s Verdensmål har for at accelerere arbejdet med bæredygtighed fået en tvilling, Inner Development Goals, som repræsenterer 5 dimensioner og 23 færdigheder og kvaliteter, som er særligt afgørende for ledere, der ønsker at styrke organisationers langtidsfriskhed, overskud og innovationskraft. Dit fokus på indre bæredygtighed er utrolig vigtigt for også at kunne arbejde innovativt med den ydre bæredygtighed.

Workshop 3: Den bæredygtige forandring

Levende systemer har en iboende evne til at forandre sig. Derfor er det også afgørende at arbejde med og ikke imod forandringerne ved at involvere de mennesker, der skal være en del af den. Bæredygtig forandringsledelse handler om at udvikle organisationer, hvor medarbejdere trives og er engagerede. Det skaber velfungerende mennesker og organisationer.

Om workshopholderne

Michael Stig Ørbech

Michael Stig Ørbech har i mere end et årti arbejdet internationalt med bæredygtigheds-programmer. Michael har udviklet og underviser på Naturcoach og Gruppe-supervisor, som begge også er tonede DOL-forløb udbudt af Center for Diplomledelse. Han er medforfatter til flere håndbøger hos Gyldendal (Hans Reitzel) om især livgivende samtaler, velfungerende grupper og fordybelse. I 2024 udkommer en ny håndbog om, hvordan vi med et livgivende mindset og regenerative praksisser kan genskabe vitaliteten og forbundetheden til os selv, naturen og hinanden, og dermed bidrage til at bane vejen for en bæredygtig fremtid.

Susanne Hartmann Rasmussen

Susanne Hartmann Rasmussen har i mere end 20 år arbejdet med projektledelse, leder- og strategiudvikling i både det private og det offentlige. Som underviser og selvstændig ledelseskonsulent kobler hun til sin mangeårige erfaring som leder under stort krydspres, økonomisk og politisk kompleksitet. ”Fokus har altid været på balancen i organisationen og det enkelte individ. Ledere skal kende egne indre værdier og ydre adfærd for at skabe en agil, motiveret og tillidsbaseret kultur, så der opnås resultater via de potentialer der er i stærke fællesskaber der handler sammen”.

Christine Holm Donatzky

Christine Holm Donatzky har mange års erfaring med projektledelse, teamledelse og strategisk ledelse. Hun arbejder som kommunikations- og ledelsesrådgiver. Hun er optaget af, hvordan mennesker og organisationer kan forandre og forandres på en regenerativ måde. Hendes tilgang til ledelse er anerkendende med en høj grad af respekt for individet og blik for sammenhænge.

Tilmeld dig

Kalender kommer her…

 • De tre workshops afholdes på

  Stevns Klint Experience
  Boesdalsvej 14, 4673 Rødvig Stevns

 • Datoer i 2024:
  10. juni
  4. september
  2. oktober
 • Kl. 9.00 – 13.00
 • Kr. 4.900 ekskl. moms
 • Der bliver serveret kaffe, te og vand i løbet af dagen og der afsluttes med sandwich
 • Tilmeldingsfrist:
  7. maj 2024

Hør mere fra en
studievejleder?

Bliv ringet op!

Kalender kommer her…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste opdateringer