Projektledelse

Modulet tilrettelægges over en didaktik, der følger den fag-faglige didaktik, der kendetegner projektledelse og/-organisering:

  • Begrebsafklaring og begrundelse for projektledelse i den offentlige organisation
  • Projektplanlægning under sikre henholdsvis usikre vilkår og ledelsesmæssige tiltag i forhold hertil
  • Projektledelse med henblik på projektgennemførelse og projektaflevering
  • Projekteffekt og projektevaluering samt grundpræmisser for offentlige organisationer om forandring – og konsekvenser for den offentlige leders praksis

Tilrettelæggelse
Undervisningsforløbet afvikles over i alt 28 lektioner (4 undervisningsdage) samt 4 timers vejledning.

Forud for modulstart indsender deltageren et skriv om egne og gerne egen organisations erfaringer og praksis i relation projektledelse/projektorganisering samt refleksioner herover med henblik på læringsbehov.

Modulet afsluttes med prøve efter forudgående vejledning af underviser.

Optagelseskrav
Adgangskravet til modulet er en gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. 

Prøve
Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt miniprojekt og en mundtlig prøve med ekstern censur.

ECTS
5

Pris
Kr. 7.500
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt let forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.